Starka städer och pendling är i fokus i planen för framtidens Österbotten

Österbotten vill vara föregångare när det gäller förnybar energi. Nu skapas visionen för Österbotten 2040 också när det gäller städerna och pendlingen. Bild: Pixabay

Trafikströmmarna står i fokus när framtidens Österbotten tar form i en ny landskapsplan. Regionen satsar också hårt på förnybar energi.

I framtidens Österbotten skapas förutsättningar för två starka stadsregioner, Vasa och Jakobstad. Det ska vara lätt att röra sig in till städerna. Landskapsplanen för 2040 godkändes i landskapsfullmäktige på måndag.

– Stadsregionerna måste vara starka för att landskapet ska överleva, säger planläggningsdirektör Ann Holm vid Österbottens förbund.

Dels ger planen riktlinjer för hur städerna ska utvecklas, dels handlar den om hur trafikströmmarna ska gå mellan de olika städerna.

Visionen för stadszonerna är en högklassig stadsbild med satsningar på kollektivtrafik, cykelleder och service. Omgivningen ska skapas så att städerna kan växa.

Ann Holm säger att man försökt tänka ekologiskt, och att all viktig service ska finnas inne i städerna. I praktiken kommer det att förutsätta att många på landsbygden har tillgång till bil.

Nytt är att pendlingen mellan till exempel Vasa och Seinäjoki lyfts upp. Konkurrensen om trafikströmmarna ökar konstant, säger planläggningsdirektören, och trafik betyder köpkraft.

– I framtiden är inte bara städerna viktiga, utan också trafikströmmarna i landskapet, säger Ann Holm.

Stora planer på vindkraft

Samtidigt har regionen storartade planer för energiproduktionen. Visionen om vindkraft har funnits med sedan en tidigare landskapsplan och arbetet går vidare i höst. Visionen är att all energi ska vara förnybar och att hälften av den ska komma från vindkraften.

Debatten går het i Österbotten om vilka områden som ska reserveras för vindkraft.

– Österbotten vill vara tongivande när det gäller användningen av förnybar energi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning