Starka, men inte fläckfria, gröna

Sauri och Sinnemäki är erfarna ledare – men har båda hunnit få sina bördor och stämplar. Sinnemäki har positionen som förhandsfavorit.

De gröna siktar på att bli största partiet i Helsingfors, och har också en påtaglig chans att bli det.

Osäkert är det ändå, av flera skäl. Ett är hur mycket turbulensen i rikspolitiken påverkar Samlingspartiets stabila väljarkår i Helsingfors, efter alla nedskärningar i skola, dagis och universitet. Även om De gröna kilat upp i täten i Yles senaste opinionsmätning bland Helsingforsväljarna så ligger skillnaden inom den rätt så stora felmarginalen på 3,5 procentenheter. Fortsätter det såhär blir tvekampen en nagelbitare ända fram till den 9 april.

Ett annat osäkerhetsmoment är De grönas väljare själva. Enligt samma mätning är en stor del av De grönas nya väljarstöd rätt osäkra väljare, både unga väljare och tidigare soffliggare. För att De grönas valseger ska materialiseras krävs att de går till urnorna.

Det finns alltså en möjlighet att håva in proteströster på grund av det allmänna politiska läget – ifall det är det som påverkar mest.

Om det däremot är Helsingforspolitiken som påverkar står partiet inför en kinkig mätning som inte tidigare funnits på väljarnas buffébord: Borgmästarvalet, där politiska kandidater ger sitt ansikte åt partierna i valrörelsen.

Både Anni Sinnemäki och Pekka Sauri är nuvarande biträdande stadsdirektörer. Därför har de båda hunnit få sina egna realpolitiska bördor.

För Anni Sinnemäkis del är det den uppslitande debatten om Helsingfors generalplan. Byggandet i centralparken har delat de egna, och stadsbulevarderna kan trigga många trafikanter, inklusive dem som vacklar mellan Samlingspartiet och De gröna.

Pekka Sauris börda är metroprojektet, och det är ingen liten eller billig börda.

För att någon av dem ska bli borgmästare måste de ändå kunna övertyga och dra in väljare från andra partier. För det ska de övertyga inom partiet, och där väljer De gröna mellan två olika sätt att leda. Pekka Sauri är känd som den kanske mest tillgängliga stadsdirektören någonsin, på grund av sin direktkommunikation med invånarna via sociala medier. Men Sinnemäki är bland sina egna känd för en starkare organisatorisk kompetens.

Tippningen ligger starkt på Anni Sinnemäki, men det är Helsingforskretsen som väljer.

För De gröna är opinionsmätningarna i vilket fall som helst ett väldigt påtagligt politiskt slagträ. Den person som kan hota ställningarna vore nämligen om Jan Vapaavuori ställde upp i valet som Samlingspartiets borgmästarkandidat, med den röstmängd han skulle dra med sig. Vapaavuoris trumfkort är att han inte varit inblandad i någon av de soppor De grönas stadsdirektörer haft slevarna i.

Men så länge gröna vindar blåser i mätningarna, vågar Vapaavuori kanske inte ställa upp.

Sylvia Bjon Reporter

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning