Stark tro på ekonomin – men det garanterar ingenting

Finländarnas tro på ekonomin är exceptionellt stark, både i historisk och internationell jämförelse. Bild: HBL-arkiv/Niklas Tallqvist

Finländarnas tilltro till ekonomin fortsätter att vara exceptionellt stark. Tyvärr ger det inga garantier för ekonomin på längre sikt, påminner Danske Banks ekonom.

Jämfört med februari, när alla tiders starkaste konsumentförtroende uppmättes, föll Statistikcentralens konsumentbarometer en aning i mars. Enligt Danske Banks ekonom Jukka Appelqvist är nedgången så obetydlig att man inte kan dra slutsatsen att förtroendet har sjunkit. Det handlar snarare om slumpen eller säsongsvariationer.

– Jag har redan tänkt att gränsen börjar vara nådd vad gäller möjligheterna att konsumentförtroendet ska stärkas ytterligare, säger Appelqvist i en kommentar.

Att början av året har varit turbulent på aktiemarknaden verkar inte ha bekymrat konsumenterna, konstaterar han – viktigast för konsumentförtroendet är av allt att döma den förbättrade sysselsättningen och tron på att få behålla jobben.

Exceptionellt starkt förtroende

Finländarnas tilltro till ekonomin har varit exceptionellt stark en längre tid, både historiskt sett och i internationell jämförelse. I hela Europa har lika starka siffror rapporterats bara i Sverige 2010, när landet snabbt höll på att återhämta sig från finanskrisen.

Appelqvist påminner om att konsumenternas optimism tyvärr inte säger någonting om ekonomin på längre sikt, även om konjunkturen just nu är stark. De två föregående topparna i finländarnas konsumentförtroende inföll 2007 strax före finanskrisen och i slutet av 2010 innan "dubbeldippens" andra vågdal kom. Efter båda förtroendetopparna följde konjunkturnedgångar.

På kort sikt syns enligt Appelqvist inga större orosmoln just nu – för hushållen ser läget ljust ut i år, med stigande sysselsättning och löner, samtidigt som räntorna fortfarande är låga.

Industrin kör för full maskin

Också bland företagen råder fortsatt optimism, visar den senaste barometern från Finlands Näringsliv EK. Värdet på förtroendebarometern låg i mars över långtidsmedeltalet inom alla huvudbranscher, även om det verkar ha skett en utplaning. Särskilt inom handeln är stämningarna mera dämpade än förra månaden, när värdet å andra sidan var rekordhögt. Också inom industrin är förväntningarna något lägre än i februari – låt vara att de fortfarande är klart över långtidsmedeltalet.

Inom industrin är kapacitetsutnyttjandet nu rekordhögt. Hela 91 procent av industriföretagen meddelar att de använder sin kapacitet maximalt. Enligt Danske Bank närmar sig siffran alla tiders rekord från 2007 – vilket antingen väcker oro för resursbrist, eller hopp om investeringar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning