Stark tillväxt under det andra kvartalet

Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 3 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol, meddelar Statistikcentralen. Jämfört med det första kvartalet i år var tillväxten 0,4 procent.

Exporten höll sig på samma nivå som under inledningen av året, men jämfört med fjolåret var ökningen omkring 8 procent. Importen ökade med 4 procent jämfört med fjolåret.

Investeringarna ökade med hela 11 procent och den privata konsumtionen gick också uppåt en aning.

Danske Banks chefsekonom Pasi Kuoppamäki bedömer att vår ekonomi nu så småningom tar in på den tyska och den svenska.

– Tillväxten är äntligen bred och mer balanserad, det vill säga även den öppna exportsektorn klarar sig i den internationella konkurrensen och investerar kraftigt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03