Stark symbol när påven besöker Sverige – minns reformationen på neutral mark

Säkerhetspådraget är stort när påve Franciskus besöker Lund och Malmö där minnet av reformationen högtidlighålls i ett ekumeniskt möte mellan den lutherska och katolska kyrkan. Bild: EMIL LANGVAD

När påve Franciskus i dag besöker Sverige är det för första gången som en katolsk påve deltar i ett möte som uppmärksammar reformationen – den som delade kyrkan i en protestantisk och katolsk del. Besöket är inte okontroversiellt.

LUND/MALMÖ I förväg har påve Franciskus på Twitter uppmanat till bön för att hans "resa till Sverige ska bidra till att ena alla kristna".

Han är i Sverige under 26 timmar med start i dag. Orsaken är högtidlighållandet av 500 år sedan reformationen som firas i Lund och i Malmö. Det är ett ekumeniskt möte med både den katolska påven och det Lutherska världsförbundets ordförande biskop Munib Younan närvarande.

Det stora intresset från allmänhet och medier kommer sig ändå av att påven är här. För något av en religionens superstjärna är han, den 79-årige Franciskus, den första jesuiten som blivit påve och den första påven från Sydamerika.

Det finns ungefär 1,2 miljarder katoliker i världen och 74 miljoner lutheraner.

Både katoliker och lutheraner tror på Gud och Jesus. Katoliker tillber helgon.

I den protestantiska kyrkan finns två sakrament, dopet och nattvarden, inom den katolska sju.

Det handlar om hans position, ledaren inom den katolska kyrkan har absolut makt och titeln är Kristi ställföreträdare. Men också om person, eftersom han har profilerat sig som en anspråkslös man som genom sin retorik verkar stå för något nytt.

Säkerhetspådraget är enligt säkerhetspolisen lika omfattande som när den amerikanska presidenten Barack Obama besökte Sverige.

De 10 000 biljetterna till det ekumeniska evenemanget på Malmö arena i dag sålde slut på en timme. På tisdag håller påven en katolsk mässa på Swedbank stadion med plats för 18 000 personer. Och central är en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka i dag med påven och Lutherska världsförbundets högsta representanter.

Katolsk mässa ute

Symboliskt är det ekumeniska mötet en stor sak i och med att det är första gången en påve uppmärksammar reformationen, säger Yvonne Maria Werner, professor i historia vid Lunds universitet, expert på katolicismen och själv katolik.

Okomplicerat är det ändå inte. Bland katoliker är det inte hos alla populärt att påven deltar i den gemensamma gudstjänsten i domkyrkan och på så sätt minns en "kyrkosplittrare".

Som plåster på såren lades den helt katolska mässan till programmet i morgon, men ont blod har väckt att den sker på en arena utomhus, i november.

På lutherskt håll anses det igen, enligt henne, inte alldeles positivt att påvens besök dominerar så totalt.

Att högtidlighållandet sker i Skåne är enligt Werner en praktisk lösning.

– Lund är neutral mark.

Dessutom grundades Lutherska världsförbundet i staden.

Wittenberg hade kommit för nära den för många katoliker så känsliga händelsen. Det var i den tyska staden på dagen för 499 år sedan som Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkodörren i vad som markerats som tudelningen av kyrkan i en protestantisk och en katolsk del

Yvonne Maria Werner betonar att det inte handlar om ett firande av reformationen.

– Den protestantiska kyrkan kan fira reformationen men den katolska kyrkan kan inte fira splittringen.

Påve Franciskus, som egentligen heter Mario Jorge Bergolio, har fått något av en rockstjärnestatus. Han lever enkelt och knäböjer framför de fattigaste. Han är en god kommunikatör men så progressiv som han låter är han inte sett till själva teologin, menar till exempel professor Yvonne Maria Werner. Bild: Andreas Solaro

Inte så progressiv

När påven uppmanar till bön för enighet av kristna är det i linje med den ekumeniska dialog som inleddes på 1970-talet i det som heter det andra Vatikankonciliet.

Yvonne Maria Werner menar ändå att den katolska och den protestantiska kyrkan inte stått så långt från varandra sedan dess som i dag.

– I teologiska frågor eller specifikt religiösa finns inte enhet och möjligheten att nå den tycks avlägsna sig allt mer.

Enligt henne finns det ett missförstånd i att påven skulle ha en liberal hållning till exempelvis kvinnliga präster eller könsneutrala äktenskap.

Han har visserligen uttalat sig mot diskriminering men den katolska kyrkans doktrin är densamma som tidigare.

– Inga förändringar har skett på den punkten.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning