Stark svensk ekonomi – men främsta målet kan bli ouppnått

Nöjd minister. Sveriges finansminister Magdalena Andersson kan glädja sig åt att det ser ljust ut för den svenska ekonomin. Bild: Mostphotos

De ekonomiska nyckeltalen är starka när Sveriges regering presenterar sin vårbudget. Falsk nöjdhet, säger den borgerliga oppositionen. Öppet är om aviserade skattereformer kommer att gå igenom.

STOCKHOLM – Sammantaget står svensk ekonomi stark. Den svenska arbetsmarknaden är urstark och vi har ordning och reda i de offentliga finanserna.

Sveriges finansminister Magdalena Andersson var minst sagt nöjd när hon på tisdagen presenterade vårbudgeten. Den är tudelad med en konjunkturöversikt och satsningar som regeringen vill göra.

Och visst ser det ljust ut för svensk ekonomi – jämfört exempelvis med den finska. Sveriges regering räknar med en bnp-tillväxt på 2,6 procent i år, där Finansministeriet i Finland förutspår en tillväxt på 0,9 procent 2017. I euroområdet är snittet 1,7 procent.

Höga målsättningar

Överskottet i de offentliga finanserna i Sverige är 0,3 procent i förhållande till bnp, när det ännu på fjolårssidan såg ut att bli ett underskott. Andersson betonar att staten därmed inte har behövt ta lån för att finansiera det förhållandevis stora flyktingmottagandet som man berett sig på.

– Vi är tillbaka på banan, säger hon.

När den nuvarande regeringen (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) tog över efter borgerligt Alliansstyre talade Magdalena Andersson om att hon kom till "tomma lador".

Magdalena Andersson för fram att arbetslösheten nu är den lägsta sedan 2008, då finanskrisen slog till. Sysselsättningsgraden igen är den bästa på 25 år.

Men även om arbetslösheten är klart lägre i Sverige än i Finland – 6,6 procent mot 9,2 – och den i Sverige minskar, är takten ändå långsammare än vad regeringen hoppas på. Regeringens främsta mål är nämligen att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Nu ligger Sverige strax under EU-snittet.

Det här talade Andersson ändå tystare om på tisdagens presskonferens, och hon valde att hellre lyfta fram sysselsättningsgraden på 67,6 procent som är stark i jämförelse. Sysselsatt är man också då man deltar i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Mest till polisen

Budgetförslaget som regeringen kommer med nu på våren är egentligen snarast komplement, medan de egentliga reformerna presenteras på hösten. Men jämfört med normalt är det ändå fler satsningar som regeringen vill göra redan nu.

Den största handlar om att polisen ska få 700 miljoner kronor, 73 miljoner euro, mer. Också försvaret och förlossningsvården ska få 52 miljoner euro vardera, och pengar ska satsas för att minska ojämlikheten mellan skolor – Pisamätningen visade att den ökar snabbt.

Till hösten har regeringen aviserat större skattereformer. Men om och hur höstbudgeten – som ska träda i kraft under valåret 2018 – går igenom är inte klart. Alliansens största parti Moderaterna har hotat att fälla hela budgeten med Sverigedemokraternas hjälp, medan Centern och Liberalerna talat om att bryta ut enskilda delar, som planerade skattehöjningar.

De är redan ute på remiss, men Andersson ligger nu lågt med dem och nämnde dem inte alls under sin presentation.

Oppositionen var inte på tisdagen sen med sin kritik av vårbudgeten.

– Vi ser en falsk nöjdhet, sade Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Ulf Kristersson under budgetdebatten i riksdagen.

Han menar att regeringen inte står att tacka för den goda ekonomin utan att den beror på den internationella återhämtningen, på Sveriges negativa ränta samt på reformer som Alliansen gjorde under sin tid.

Kristersson säger enligt nyhetsbyrån TT att regeringen blundar för det han ser som Sveriges största utmaning, nämligen att klyftan mellan inrikes- och utrikesfödda på arbetsmarknaden växer.

Centerns talesperson Emil Källström igen säger till TT att Sverige "står på toppen av en bortslösad högkonjunktur" och efterlyser reformer på bostads- och arbetsmarknaden. Bland annat OECD har varnat för att Sverige, med kraftigt stigande bostadspriser, står inför en bostadsbubbla.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03