Stark start på det nya året för Fiskars

Bild: Anni Reenpää/Lehtikuva

Fiskars hör till de företag som blomstrar i spåren av pandemin.

Industriföretaget Fiskars rapport över det första kvartalet visar på stark tillväxt och en flerdubbling av rörelsevinsten. Den jämförbara omsättningen steg med 23,3 procent, samtidigt som lönsamheten stärktes.

Vinsten före skatter, räntor och avskrivningar landade på 49,1 miljoner, vilket är nästan fem gånger så mycket som under jämförelseperioden i fjol. Till skillnad från i fjol var också kassaflödet positivt.

"Fiskars fick en fantastisk början på året, driven av en positiv utveckling på bred front. Under kvartalet tillbringade många mer tid hemma vilket stärkte omsättningstillväxten inom flera av våra kategorier", säger vd Natalie Ahlström i en kommentar.

Ahlström lyfter bland annat fram den starka efterfrågan på trädgårdsprylar på den amerikanska marknaden, och att segmentet för glas, tallrikar och andra dukningsvaror växer i Kina.

Störningarna i de globala logistikflödena har satt press på leveranskedjorna, men bolaget har trots det klarat av att betjäna sina kunder, skriver Ahlström i kommentaren.

Under 2021 fokuserar Fiskars på tillväxt.

Bolaget gav en positiv vinstvarning för lite över en vecka sedan. Förväntningen är att EBITA, rörelseresultatet före skatter, räntor, avskrivningar och nedskrivningar ligger på 130-145 miljoner euro för helåret.

I rapporten påpekar man ändå att det är svårt att bedöma hur kundernas efterfrågan ser ut framöver.

"Som vi tidigare har konstaterat har pandemin förändrat konsumenternas vanor och behov. Det här fenomenet kan fortsätta och skapa skillnader jämfört med ett normalt år", säger Ahlström i sin kommentar.

Första kvartalet 2021 (första kvartalet 2020 i parentes). Siffrorna i miljoner euro.

Omsättning: 302,1 (256,2)

Jämförbart rörelseresultat: 49,1 (11,9)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning