Stark kammarorkesterdebut med flera rariteter

Debuterande Helsinki Chamber Orchestra lotsades med säker hand av unge franske dirigenten James Kahane, med Martin Malmgren som extrovert pianosolist. Bild: Heikki Tuuli

Helsinki Chamber Orchestra kan inte beskyllas för publikfrieri, ribban var högt ställd vid debutkonserten. Mats Liljeroos trivdes med det frejdigt satsande musikergänget.

Nystartade Helsinki Chamber Orchestra – namnet är en medveten bugning mot den legendariska ensemblen med samma namn – har som en av sina målsättningar att ge unga utländska, i Finland verkande musiker...