Stor efterfrågan på engelskspråkig studentexamen

Harri Rinta-aho och Kati Mikkola överlämnade på fredagen en utredning till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Rapporten tar fasta på möjligheterna att avlägga studentexamen på engelska.Bild: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Undervisningsministeriet vill främja möjligheten att avlägga studentexamen på engelska. Det framgår av en utredning som överlämnades till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på fredagen.

Intresset för att avlägga sin studentexamen på engelska är stort speciellt i de större städerna. Reformen skulle gagna i synnerhet finländska återflyttare som har gått sin grundskola på engelska, liksom sådana invandrarfamiljer som talar flytande engelska.

– Det finns ett stort internationellt intresse för den finska skolan och vår kvalitativa undervisning. Bristen på engelskspråkig undervisning och möjligheten att avlägga studentexamen på engelska har försvårat möjligheterna att locka hit utländsk arbetskraft, säger rektor Harri Rinta-aho som är en av rapportens skribenter.

Finland internationaliseras i snabb takt. Efterfrågan på engelskspråkig gymnasieutbildning växer stadigt.

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen tillsatte en arbetsgrupp i december för att utreda möjligheterna att främja den engelskspråkiga undervisningen.

– Finland internationaliseras i snabb takt. Efterfrågan på engelskspråkig gymnasieutbildning växer stadigt, säger Grahn-Laasonen.

Den nya gymnasielagen är för tillfället på remiss. Lagförslaget ska överlåtas till riksdagen denna vår. Minister Grahn-Laasonen räknar med att en ny lag om engelskspråkig studentexamen kunde avlåtas till riksdagen nästa höst. Enligt ministeriets bedömningar finns det redan nu omkring 3 000 finländska elever som har gått sin grundskola på engelska.

– En engelskspråkig studentexamen ska bygga på samma struktur som nuvarande finsk- eller svenskspråkiga examina. Det här innebär att det är den finska läroplanen som gäller och att det ska ingå minst ett mognadsprov på finska eller svenska också i en engelskspråkig examen, säger docent Kati Mikkola som är rapportens andra skribent.

Enligt undervisningsministeriet skulle reformen också underlätta exporten av finländska utbildningsmoduler till olika delar av världen. Kostnaderna för förnyelsen av studentexamen skulle under det första året gå lös på cirka 360 000 euro. Av detta belopp skulle 100 000 euro vara engångskostnader medan undervisningsministeriet räknar med årligt återkommande kostnader på cirka 260 000 euro för översättningar och anlitningen av sensorer.

– En engelskspråkig studentexamen som bygger på den finska läroplanen skulle komplettera den existerande IB-utbildningen. En internationell IB-examen har ju ganska stark fokus på naturvetenskapliga ämnen, medan den finska gymnasieutbildningen erbjuder mycket språkundervisning och humaniora, säger Rinta-aho.

Enligt undervisningsministeriet finns det redan nu gott om behöriga lärare som har engelska som modersmål och är bosatta i Finland. Rapportens skribenter utesluter ändå inte rekryteringskampanjer av behöriga engelskspråkiga lärare. Av jämbördighetsskäl ska det gå att avlägga sin studentexamen på engelska var som helst i Finland, oavsett om eleven har gått gymnasiet på engelska eller inte.

– De digitala lösningarna innebär att det inte borde vara något problem att ordna en examen på engelska i praktiken. Ifall gymnasiet i fråga inte har resurser eller kompetens att förhandsgranska de engelskspråkiga svaren så sköts granskningen av studentexamensnämndens sensorer. Där kan det finnas behov av att stärka resurserna, säger Kati Mikkola.

Många städer har redan nu gått in för att utöka undervisningen på främmande språk. Till exempel Helsingfors stad ska fördubbla utbildningen på andra språk än finska och svenska inom kort.

En reformering av studentexamen är i linje med regeringsprogrammets målsättning att bredda internationaliseringen av Finlands undervisningssektor.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33