Stängningsdags klockan 23, ingen alkohol efter 22 – så blir det när restaurangerna öppnar igen

På restaurangbåten Papa Joe i Åbo förbereder sig Heidi Järvinen och Tony Laaksonen på att ta emot kunder från och med måndag. Bild: Emma Strömberg/SPT

Oppositionspartiet Samlingspartiet ville släppa in fler kunder i restaurangerna än regeringen.

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Det skedde efter omröstning på fredagen. Propositionen godkändes i enlighet med det som betänkande som riksdagens social- och hälsovårdsutskott gav i tisdags.

Lagändringen innebär att restriktionerna i restaurangverksamheten delvis slopas från och med måndag. Restaurangerna har varit stängda på grund av coronavirusepidemin sedan den 4 april, men försäljning av mat för avhämtning och hemleverans har varit tillåtet.

Från och med måndag får restaurangerna ta in högst hälften av det högsta tillåtna kundantalet i sina lokaler. Alla kunder i restaurangen ska ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta, och kunderna får inte servera sig själva mat eller dryck någon annanstans än vid det egna bordet.

Restaurangerna tillåts vara uppe mellan klockan 6 och klockan 23. Alkoholdrycker får serveras mellan klockan 9 och klockan 22.

Oppositionspartierna Sannfinländarna och Samlingspartiet efterlyste flexibilitet i regeringens proposition. Sannfinländarnas och Samlingspartiets riksdagsledamöter påpekade att epidemisituationen inte är likadan i hela landet och ansåg att en enhetlig, landsomfattande begränsning av restaurangernas verksamhet inte är nödvändig.

Också social- och hälsovårdsutskottet betonar i sitt betänkande att regeringen noggrant och tillräckligt ofta ska granska om begränsningarna är nödvändiga regionalt sett.

Samlingspartiet föreslog att restaurangerna skulle få ta in 75 procent av det högsta tillåtna antalet kunder och att restaurangerna skulle tillåtas vara uppe mellan klockan 5 och klockan 24.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning