Stängda gränser stänger även företag

Hanteringen av resandet har en avgörande betydelse för hur Finland klarar de enorma påfrestningar som pandemin förorsakar för både ekonomin och sysselsättningen.

Finland håller med de nuvarande restriktionerna på att isolera sig från övriga EU och en stor del av resten av världen. Med tanke på pandemisiffrorna i de länder som Finland har mest utbyte med...