Stängda gränser innebär mer rökning

När gränserna stängdes ökade efterfrågan inte bara på nikotinläkemedel, utan även på cigaretter. Det ter sig än mer tydligt att THL:s vision om ett rökfritt Finland 2030 uppnås med hjälp av snus och inte genom att förbjuda det.

När kraftiga förändringar inträffar blir det möjligt att dra lärdomar ur tidigare erfarenheter. Covid-19 har påverkat hela världen, och även om Sverige och Finland är grannländer har pandemin haft väldigt olika effekter. På det stora hela har Finland klarat sig bättre, men i ett litet avseende har Finland drabbats indirekt.

Enligt färska siffror från institutet för hälsa och välfärd (THL) har cigarettkonsumtionen under 2020 ökat betydligt sedan föregående år. Efter vecka 13 steg konsumtionen stadigt fram till midsommar då trenden bröts, men trots detta röker finländare betydligt mera 2020 än 2019. Konsumtionen av nikotinsubstitut har enligt THL ökat ännu kraftigare. Sammantaget är nivåerna för både cigaretter och nikotinsubstitut fortsättningsvis högre i år än förra året.

I slutet av mars införde Finland reserestriktioner till och från Sverige i samband med pandemin, något som kom att innebära hårdföra omständigheter för nikotinanvändare i Finland. I praktiken blev det omöjligt för Finlands snusare att få tag på snus på laglig väg och i stället tog efterfrågetrycket sig uttryck på den svarta marknaden. Priset på svart försäljning för en stock snus bestående av tio dosor steg i värsta fall över 30 procent. För personer som inte kan eller vill betala denna stora prischock är alternativen få och i sin tur kan detta fenomen ses i siffrorna över den ökade cigarettförsäljningen.

Att det finns ett utbyte mellan snus och cigaretter är alltså tydligt. Och ju mer snus, desto färre rökstunder och vice versa.

I praktiken är det många finländare som använder snus, trots att försäljning i Finland är förbjudet. Men med gränshandel och lite "souvenirer" från turistresor har snus kunnat tas hem till Finland. När gränserna stängdes ökade efterfrågan inte bara på nikotinläkemedel, utan även på cigaretter. Det ter sig än mer tydligt att THL:s vision om ett rökfritt Finland 2030 uppnås med hjälp av snus och inte genom att förbjuda det.

Mönstret för ökad cigarettkonsumtion är liknande i andra länder, Finland är inte unikt. Sverige har under lång tid haft lägre andel rökare än Finland och därmed också lägre andel som avlider till följd av rökrelaterade sjukdomar. Norge som inte är med i EU har sett en fördubbling av snuskonsumtionen samtidigt som andelen rökare bland personer upp till 25 år snarare räknas i promille än i procent. Finland å sin sida bröt den stadigt nedåtgående trenden för rökning i samband med EU-medlemskapet i och med att snuset förbjöds. Den utvecklingen har medborgarna över tid själva sett till att ändra på, trots hårdnackat motstånd från myndigheter.

Att allt fler politiker över hela spektret börjar komma till insikt om att snus i själva verket är en utkörsport för rökning är naturligtvis bra. Snus innehåller nikotin, som är beroendeframkallande. Däremot utgör själva produkten inget folkhälsoproblem, än mindre ett samhällsproblem. Svenskt snus är tillverkat enligt livsmedelslagen och har gränsvärden för potentiellt skadliga ämnen.

Det vore onekligen en ödets ironi om en pandemi leder till fler rökare i Finland, enbart för att en gammaldags policy som grundas mer i moralism än i vetenskaplig evidens har fått behålla greppet.

Theo Herold, Lund, Sverige

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning