Stäng inte Herrgårdsforsens svenska daghem

Bild: HBL

Svensk dagvård innebär personal med svenska som modersmål och en helt svensk administration. Endast så uppstår en svenskspråkig miljö, ett svenskt rum.

Herrgårdsforsen är ett attraktivt bostadsområde i centrala Vanda som har lockat till sig speciellt barnfamiljer. Området ligger väl till med tanke på företagsamhet och det goda läget till Ring III och Helsingfors-Vanda flygplats. Familjerna behöver dagvård, förskola och grundskola för sina barn inom ett rimligt avstånd från sina hem. Stadens två svenska daghem, det ena i Dickursby, det andra i Mårtensdal motsvarar inte vår uppfattning om behovet av daghemsservice på svenska på rimligt avstånd i vår vidsträckta stad. Avstånd på 7–10 km kan inte anses rimliga om man bor på ett stort centralt bostadsområde.

Efter flera års kamp lyckades SFP i Vanda nå resultat och daghemsgruppen Lupinerna i Herrgårdsforsen öppnades 2016 för de svenskspråkiga barnen. Daghemmet har hunnit fungera i två år då undervisningsnämndens svenska sektion fattar beslut att stänga daghemmet i höst på grund av brist på behörig svenskkunnig personal. Daghemsgruppen Lupinerna har uppskattats av de svenskspråkiga familjerna och har fyllt ett tydligt behov. Daghemsgruppen har gjort det möjligt för de svensk- och tvåspråkiga familjerna, som bor på området och som prioriterar svensk skolgång för sina barn, att klara vardagspusslet.

Bestörta av beskedet om stängning (HBL 20.3.) av daghemsgruppen Lupinerna på grund av brist på personal får oss att ifrågasätta stadens vilja att erbjuda service på svenska. Vill man alls arbeta för de lokala svenskspråkiga daghemsbehoven på nya områden med cirka 20 000 invånare? Har man gjort allt som kan göras? Rekryterar man vid utbildningsinstitutionerna? Kommunen som har tillgång till annonsering och stora nätverk lyckas inte med det som till exempel Dagvårdsföreningen Fyndet. Fyndet har lyckats erbjuda småskalig daghemsverksamhet på svenska på områden där behovet varit störst. Varför har inte staden garanterat kontinuitet i daghemsservicen på svenska i området genom att förhandla med privata aktörer innan beslut om stängning fattas?

Att daghemsgruppen ersätts av ett daghem med svenskspråkigt språkbad, som definitivt inte är svensk service utan service för finskspråkiga, innebär enligt vår förståelse också ett behov av svenskkunnig dagvårdspersonal. Kan en oförståelse inom en finskspråkig administration ligga bakom detta galna beslut? Svensk dagvård innebär personal med svenska som modersmål och en helt svensk administration. Endast så uppstår en svenskspråkig miljö, ett svenskt rum.

Vänligen återta beslutet eller köp tjänsten av en privat aktör. Försätt inte de svenskspråkiga barnfamiljerna i en totalt ojämlik situation jämfört med de finskspråkiga som har sina daghem på varje bostadsområde och nästan i varje kvarter.

Vi aktiva inom SFP i Vanda kan inte acceptera att stora bostadsområden såsom Herrgårdsforsen och det växande Kivistö-området i princip inte står till tjänst med svensk daghemsservice av Vanda stad, en tvåspråkig stad som dessutom stoltserar med att vara internationell.

Stefan Åstrand stadsfullmäktigeledamot (SFP) Carita Haga f.d. ordförande i undervisningsnämndens svenska sektion, SFP-aktiv Astrid Nurmivaara f.d. stadsfullmäktigeledamot, SFP-aktiv Göran Härmälä f.d. stadsfullmäktigeledamot, SFP-aktiv Vanda

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03