Stäm skiten ur covid-19!

Bild: Wilfred Hildonen

Belysningen blinkar till. Sista beställningen för sprit, sista beställningen för yttrandefrihet – skål! Det tycks vara lagstadgad happy hour för politiska kotterier – men i hörnet av sunkhaket slumrar demokratin till.

Vi är inne på tredje rundan i mardrömmen vid namn pandemi. Dags att vandra ännu ett varv längs med denna Via Dolorosa. Nu börjar vi ha rutinen inne. I änden av tunneln finns... ytterligare en tunnel.I...