Ställs det alls några språkkrav?

Det verkar som om det inte finns annat än musikaliska analfabeter bland redaktörerna.

Vi kunde höra en diskussion i Yle Vega (19.2) i slaget efter tolv, om "språke" i tv. "Språke" är detsamma i radion. Det var de äldres råd som deltog i diskussionen. Jutta Zilliacus hade mage att tala förnedrande om språket i Österbotten, kanske hon avsåg dialekterna.

Dialekterna är alla trevliga på sitt sätt. Jag kommer ihåg från värnpliktstiden i Dragsvik där jag första gången kom i kontakt med dialekter från södra Finland. I pionjärkompaniet hade vi en man från Sibbo. När han kryddade sin Sibbodialekt med en väldigt god humor fick vi skratta gott många gånger. Om Helsingforsslangen kan man däremot inte säga detsamma. Man kan till exempel i radion höra, "horr" (hur) man praa:ttar i Helsing:forrs, man kanske skulle gå på teaa:tter.

Dialekter är trevliga, men i tv och radio skall språket vara korrekt. Zilliacus tyckte flera gånger under diskussionen att språket i tv är bra. För egen del tycker jag att det är i högsta grad undermåligt med alla ord som de stympar genom att lämna bort sista bokstaven, till exempel kan man i radio höra hur "vädre" skall bli på "Bottenhave" under "veckoslute". På senare tider har det i tv ofta varit nyheter från "Turkie". Vokaler uttalas ofta kort som i finskan, till exempel orden "bara" och "vara". Exempel på förvrängning av ord är "hela", där blir e kort som i finskan och e är mera lik ä. Helt nykonstruerade ord är till exempel "krigena" (krigen) och "barnena" (barnen). Sådana ord låter inte speciellt svenska.

Nyheterna i tv och radio vill man naturligtvis höra så då blir det att utstå pinan en stund. Trots att det är nyheter orkar jag ändå inte alltid höra till slut. En av nyhetsuppläsarna har ett väldigt onaturligt rullande på bokstaven r som sedan kryddas med ordstympandet. Detta ordstympande gäller alldeles speciellt en av utrikeskorrespondenterna.

Att det bland de äldres råd finns sådana som tycker att språket, eller "språke" som de själva sade flera gånger under diskussionen, är bra trots dessa uppenbara brister och fadäser är ytterst förvånande. Det är väl med "språke" som med lögnen, om man hör den tillräckligt många gånger så får den till sist sanningskaraktär.

Till Yle Vegas barlast skall dessutom sättas det ständiga oljudet med "låtar" som de håller på med. Det verkar som om det inte finns annat än musikaliska analfabeter bland redaktörerna.

Det är en lisa för örat när man byter kanal från Yle Vega till Yle Radio 1, Sveriges P2 eller P1.

Man undrar nog om det ställs några som helst språkkrav på dem som anställs vid radio och tv. Det verkar så när man hör den undermåliga svenskan. Detta är ytterst beklagligt när man förstår att tv och radio är den främsta ambassadören för det svenska språket i Finland. Kanske detta missförhållande kunde avhjälpas om tv och radio skulle få en egen logoped-språkgranskare.

I rättvisans namn skall det medges att allt inte är lika illa. Det skiljer nog en del på redaktörerna och nyhetsuppläsarnas uttal.

John Lasén Korsholm

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00