Ställd inför det värsta valet

I början av maj var valaffischerna ännu inte på plats i sina ställningar. Bild: Antti Aimo-Koivisto

Kommunalvalet är det värsta valet. Det ställer mig som inflyttad öga mot öga med min aningslöshet om vad staden egentligen är och mitt komplicerade förhållande till vad jag vill att den ska vara.

Just nu är Helsingfors som vackrast och förfulas oförlåtligt av all valreklam. Plötsligt får staden ansikten och det känns fel, nästan obehagligt. Det som gjorde att jag kom hit i första taget, orsake...