Ställ upp för jämställdheten!

Anna-Maja Henriksson (SFP), Antti Rinne (SDP) och Pekka Haavisto (De gröna) deltog i mars i en jämställdhetsdebatt inför valet. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Om en regering vill förbättra jämställdheten räcker det inte med viljeyttringar och festtal. Det krävs konkreta mål och konkreta åtgärder. Och pengar.

I regeringen Sipiläs program finns en enda mening om jämställdhet: "Kvinnor och män är jämställda". Meningen ingår i ett kapitel som heter Lägesbeskrivning så det är inte en framtidsvision.Den här men...