Ställ språkdiskussionen i ett jämlikt perspektiv

Bild: Wilfred Hildonen

En hel nation talar om och så verkar det även vara så att lärarna inte bryr sig om att lära ut svenska.