Ställ Bokmässan mot väggen – inget stöd åt dem som stöder nazisterna!

Johannes Ekholm, vars debutroman Kärlek liksom kommer ut på svenska i höst, har blivit erbjuden tillfälle att delta i bokmässan i Göteborg. Här motiverar han varför han bestämt sig för att inte delta.

Bokmässan har redan i fjol kritiserats för att välkomna Nya Tider, en publikation med starka kopplingar till nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen och andra rasideologiska organisationer. I år flammade diskussionen upp igen då det visade sig att en av tidningens grundare ligger bakom en film som uppmanar till hembesök hos journalister för att skrämma dem till tystnad.

Trots bojkott från över 200 författare, Författarcentrum, agenterna i Rights Centre och Grand Agency med flera, har Bokmässan bestämt att låta Nya Tider stanna. Största delen av de stora förlagen som "krävt besked" från bokmässan deltar trots allt. Att man "fört en intensiv dialog" med mässan är tomt prat. Bok & Bibliotek i Norden AB som arrangerar Göteborgs bokmässa är ett vinstdrivande företag, så vad som behövts hade varit större ekonomisk påtryckning, men det var tydligen för mycket begärt av förlagen.

Jag förundrar mig också över den motreaktion som bojkotten väckt bland vissa författare. Claes Andersson skriver i HBL (6.5) att bojkotten är "galet tänkt" eftersom den inte riktar sig mot den högerextremistiska gruppen, utan mot själva mässan. Vad är det som är så galet med det? Hur borde en effektiv bojkott av Nya Tider då se ut? 200 författare skriver under ett upprop där de hotar att inte prenumerera?

"Vi diskriminerar inte någon på grund av dess åsikt, även om den här utställarens åsikt inte är någon vi delar", säger Maria Källsson, vd för Bokmässan.

Men kampen mot nazismen är inte endast en kamp om idéer, eftersom nazismen som ideologi bottnar i våld. Här ligger tydligen en blind punkt för många. De som talar för att föra en dialog med nazisterna, är sällan själv mål för deras attentat, det vill säga är troligtvis privilegierade. För dem som berörs direkt är det ingen fråga om saken. Du debatterar inte med någon som vill förinta dig.

Jag tycker debatten hittills visat på två oroväckande tendenser: att nazisterna och deras allierade accepterats som salongsdugliga deltagare i mainstreamsammanhang, och att också så kallade progressivt sinnade inom kulturfältet tappat tron på kollektiva kampmetoder.

Att som författare delta i bokmässan är kanske inte direkt att legitimera högerextremism, men det betyder i varje fall att man frånsäger sig sitt ansvar på ett sätt som jag tycker gränsar till det Sartre kallade "ond tro". Att inte helt utebli, men delta med reservationer, och låtsas som om problemet försvinner bara man låter bli att tänka på det.

Men varje gång högerextrema krafter tillåts delta i offentligheten förskjuts det som är tänkbart och tillåtet en liten aning till deras fördel. Om vi, författarna, vill värna om demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet så behöver vi ta avstånd från arrangörer och evenemang som släpper in aktörer med en antidemokratisk agenda. Särskilt vi som är privilegierade, som inte blir bemötta med rasism i vår vardag, måste lära oss lyssna på dem som är mest utsatta och omforma våra insatser därefter.

Ett konkret sätt att ta ställning, för såväl författare som publik, är att stöda och besöka de alternativa händelserna i Göteborg som äger rum samtidigt som bokmässan, såsom Radikal bokmässa samt evenemangen på Världskulturmuseet och Göteborgs litteraturhus. Tillsammans kan vi bryta den kommersiella bokmässans monopol och skapa tryggare rum för litteraturen att frodas i.

Johannes Ekholm

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03