Stalins brottslighet betyder inte att kriget var nödvändigt

Det är klart att Stalins agerande var brottsligt, och det är bra att även ryska politiker har insett detta.

Stefan Forss motsäger sig själv flera gånger i sitt nya inlägg angående vinterkriget (HBL Debatt 26.11). Det är intressant att han gör mig till en Vladimir Putin-anhängare, när det faktiskt är hans auktoritet Jurij Kilin som går i Putins ärenden. Och Jakobson-anekdoten är missvisande, eftersom Jakobson ansåg att kriget kunde ha undvikits.

Vi är ju alla ense om att det var Stalin som började kriget. Frågan är om kriget var oundvikligt november 1939. Angående militärteori har jag faktiskt ingen kompetens, men om man måste välja mellan Pekka Visuri eller Forss är valet entydigt (jag rekommenderar varmt Visuris recension av Kotkins bok i osallisuusmedia.fi). Förhandlingarna med Stalin gällde relativt obetydliga eftergifter, och om de hade godkänts, hade Ryssland nog inte kunnat ockupera hela Finland, som skedde med de baltiska länderna. Den första attacken var dåligt förberedd och ledde till flera sovjetiska nederlag, så att fronten stabiliserades. Först efter en tid och med massiva nya resurser kunde attacken börjas på nytt, men inte heller den ledde till en ockupation av Finland. Så påståendet om noggranna och tidiga förberedelser är nog ren smörja, för att låna Forss uttryck.

Det är klart att Stalins agerande var brottsligt, och det är bra att även ryska politiker har insett detta. Men det betyder inte att kriget var nödvändigt. Det är möjligt att om det hade undvikits i november (som Stalin också trodde, annars skulle han nog avslutat förhandlingarna mycket tidigare, särskilt om det var frågan om en skenmanöver, som Forss och Kilin påstår) skulle situationen ha varit en annan på sommaren 1940. Men det är också sant att då skulle Sovjet ha varit bättre förberett. Å andra sidan skulle Finland också ha varit det och kanske fått garantier från England och Frankrike som skulle ha hindrat en attack.

För att upprepa: det är mindre sannolikt att vinterkriget skulle ha varit absolut oundvikligt – alltså hänt oberoende av vilka eftergifter Finland hade gått med på – än att det hade kunnat undvikas i november 1939. Det borde nog även Forss inse, om han tänker efter lite.

J P Roos, professor emeritus, Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning