Staffansby skola får mer utrymme – dagis föreslås flytta

Bild: Leif Weckström

Daghemmet Staffan i Staffansby i norra Helsingfors föreslås flytta till nya lokaler, möjligen redan nästa höst. Det skulle lösa utrymmesbristen i Staffansby lågstadieskola, som skulle få ta över dagisbyggnaden på samma tomt.

Stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad planerar en ny byggnad några kvarter ifrån den nuvarande svenska helheten, som inhyser såväl daghem som förskola och lågstadium på samma tomt. Den nya byggnaden vid Immusvägen 9 skulle enligt planen utnyttjas av daghemmet Staffan, det finskspråkiga daghemmet Immola och parkverksamheten i Tornsvaluparken strax invid.

– En plan finns redan och förhoppningen är att den ska kunna förverkligas redan nästa höst. Nu vill vi gärna ha respons från invånarna, säger projektchef Juha Polvinen vid stadsmiljösektorn i Helsingfors.

Hur ska byggnaden kunna tas i bruk så snabbt?

– Det är en utmaning, och helt säkert är det inte att det lyckas, det beror bland annat på upphandlingen, säger Polvinen.

Nybygget skulle inte vara stadens egen investering, utan tanken är en lösning med hyrespaviljonger för långvarigt bruk. Orsaken till brådskan är utrymmesbristen i Staffansby lågstadieskola.

– Det här skulle lösa skolans utrymmesproblem. Vi har väntat ganska länge på en lösning att börja jobba med, så det här är väldigt positivt för vår del, säger Niclas Grönholm, direktör för den svenskspråkiga servicehelheten vid stadens utbildningssektor.

I samband med nybygget kan det också finnas en möjlighet till fler dagvårdsplatser vid behov.

– Antalet svenska barn har ökat i området under de senaste åren och ökningen fortsätter antagligen. Men det handlar också om den finska sidans behov, säger Grönholm.

Arrangemanget skulle ändå splittra den svenskspråkiga helheten med daghem, förskola och skola på samma adress i tre olika byggnader.

– Det har varit en väldigt bra helhet, men där finns nu så många barn att vi måste hitta en lösning i vilket fall som helst. Och förskolan och skolan fortsätter i samma helhet.

Hela norra skoldistriktet har redan i flera år väntat på nya lösningar, då utrymmesbristen är stor också i bland annat Kottby. På svenska sidan väntar man bland annat på hurdana lösningar den finska sidan kommer till.

– Jag kan ännu inte säga något om norra området som helhet. Vi väntar fortfarande på utredningar från stadsmiljösektorn, sedan får vi diskutera alternativ och lösningar. Förhoppningsvis kommer utredningarna så fort som möjligt, den här saken har redan räckt lite för länge, säger Grönholm.

Läs också:

Eleverna i Staffansby behöver mera rum

Föräldrarna: Vi vill ha lösningar!

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03