Stafettkarnevalen får nya grenar – mixedstafett för lågstadierna

Bild: KSF Media Arkiv / Kalle Lydman

600+600+400 stryks från programmet på Stafettkarnevalen och ersätts med gatustafetter från och med 2019.

Stafettkarnevalen gör en del förändringar i grenutbudet inför vårens tävlingar i Alberga. Nytt för nästa år är att både låg- och högstadieflickorna kommer att löpa gatustafett i stället för 600+600+400 meter.

Lågstadiepojkarnas gatustafett stryks också från programmet då de nya gatustafetterna för lågstadier (både stora och små skolor) löps med mixedlag.

Stafetten för små lågstadier avgörs över sex sträckor medan stafetten för stora skolor är åtta sträckor.

Stafettkarnevalen avgörs 17–18 maj.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning