Stafettkarnevalen får nya grenar – mixedstafett för lågstadierna

Bild: KSF Media Arkiv / Kalle Lydman

600+600+400 stryks från programmet på Stafettkarnevalen och ersätts med gatustafetter från och med 2019.

Stafettkarnevalen gör en del förändringar i grenutbudet inför vårens tävlingar i Alberga. Nytt för nästa år är att både låg- och högstadieflickorna kommer att löpa gatustafett i stället för 600+600+400 meter.

Lågstadiepojkarnas gatustafett stryks också från programmet då de nya gatustafetterna för lågstadier (både stora och små skolor) löps med mixedlag.

Stafetten för små lågstadier avgörs över sex sträckor medan stafetten för stora skolor är åtta sträckor.

Stafettkarnevalen avgörs 17–18 maj.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46