Mitt i debatten om pengarna: Elfärja från Kronohagen till Kronbergsstranden föreslås

Många invånare i Kronbergsstranden på Degerö väntar på spårvagnsförbindelsen som Kronbroarna väntas föra med sig. Bild: Timo Kari

Samtidigt som prislappen för hur mycket de planerade tre broarna mellan Havshagen och Kronbergsstranden debatteras går nu stadsstyrelsen ut med en överraskande öppning.

Helsingfors befinner sig i startgroparna för byggandet av Kronbroarna. Samtidigt pekar mycket på att priset för jätteprojektet skenar, vilket kan innebära att det nyvalda stadsfullmäktige måste fatta ett nytt beslut huruvida den överskridna budgeten kan godkännas.

Nu går stadsstyrelsen ut med att den på måndag (24.5) kan fatta beslut om en elfärja som ska gå mellan Sjötullstorget i Kronohagen och Kronbergsstranden redan sommaren 2023. Färjtrafiken skulle kosta upp till 9 miljoner euro.

På den kunde man använda samma biljett som används i den övriga kollektivtrafiken i Helsingfors.

Området Kronbergsstranden på Degerö saknar för närvarande en direkt länk till innerstaden. I nuläget behöver man åka buss och byta till metro för att ta sig till centrum av Helsingfors. Därför väntar många boende på Kronbroarna, där spårvagnar skulle gå från och med år 2027.

– Byggandet på Kronbergsstranden och Degerö grundar sig på spårförbindelsen, sade De Grönas gruppordförande Reetta Vanhanen tidigare till HBL.

Samlingspartiets gruppordförande Daniel Sazonov sade samtidigt att stadens verksamhet måste vara förutsägbar.

– Vi har byggt ett stort bostadsområde där antagandet är att det byggs en trafikförbindelse till centrum. Staden måste stå fast vid det här, sade han.

SFP:s gruppordförande Björn Månsson sade att partiet kommer att föreslå att Kronbroarna förkastas och att staden i stället går in för eldrivna färjor.

– I och med att budgeten svämmar över ges det en ny chans för oss som inte vill ha broarna, sade han.

Två olika sjöbussar kommer att börja passera Kronbergsstranden i sommar. Bild: Leif Weckström

Resan skulle ta en kvart

Stadsplanerarna i Helsingfors räknar nu med att elfärjorna över Kronbergsfjärden skulle ha 1 000-1 500 passagerare om dagen. De föreslår en färja som rymmer 150 passagerare och 20-30 cyklar som avgår året runt.

Den skulle gå varje halvtimme mellan 6.30 på morgonen och 21.30 på kvällen och ha en restid på 15 minuter.

Färjorna behöver bara laddas på en av destinationerna, staden tänker att det blir i Kronbergsstranden. Laddningsstationen skulle ligga på en flyttbar pontonbrygga.

"Pilotprojektet med elfärjor skulle vara en helt ny slags utsläppsfri färja som går på ett batteri. Färjan skulle också gå på is", säger Kari Noroviita, som är vd för Suomenlinnan Liikenne i ett pressmeddelande.

Om rutten mellan Kronohagen och Kronbergsstranden blir verklighet skulle färjan bli den första som går på el året runt i stadstrafik, enligt Noroviita.

Staden tänker sig också att färjorna kan få nya rutter senare, som exempelvis Ärtholmen–Busholmen–Drumsö–Gräsviken eller mellan Sjötullstorget och Knekten i Fiskehamnen.

Ett steg mot en potentiell färjförbindelse mellan Salutorget och Kronbergsstranden inleds redan i sommar. En sjöbuss kommer att gå en gång om dagen. En annan sjöbuss mellan Hagnäs och Skanslandet kommer att ha Kronbergsstranden som en anhalt. Rutten har fått namnet Island Hopping (på svenska öluff).

Att låta en elfärja börja gå mellan Kronohagen i innerstaden och Kronbergsstranden på Degerö skulle kosta cirka 8-9 miljoner euro. Det uppskattar Helsingfors stad.

I den summan ingår två färjor, bryggor och elektrifiering.

På färjorna skulle 14 personer jobba. Bland annat personal- och brukskostnader skulle vara drygt 1,4 miljoner euro om året.

Den här veckan började en sjöbuss gå mellan Salutorget och Kronbergsstranden.

Den kommer att fortsätta gå till den 18 juni.

Tills vidare är den enda avgången från Kronbergsstranden klockan 8 på morgonen.

Den enda returen från Salutorget är klockan 17.15.

Sjöbussen, som har plats för 49 passagerare, går måndag till fredag.

Manskapet på sjöbussen avgör från fall till fall om en passagerare får ta en cykel eller en barnvagn ombord.

En annan sjöbuss kommer att gå på den nya skärgårdsrutten från Hagnäs till Skanslandet.

Rutten som trafikeras är Hagnäs-Kronbergsstranden-Kalvholmen-Skanslandet (Lotsgårdens brygga)–Skanslandet (Torpedoviken)–Lonnan–Kronbergsstranden–Hagnäs.

Skärgårdsrutten, som har fem avgångar om dagen från Hagnäs, är öppen 12.6-15.8.

Rederiet JT-line har hand om trafiken och tidtabellen hittas i Ruttplaneraren (som är Helsingforsregionens trafiks tjänst).

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning