Stadsstyrelsen föreslår att Bunkern säljs till SRV

Bild: HBL-arkiv

Helsingfors stadsstyrelse föreslår till stadsfullmäktige att fastigheten på Busholmen säljs till byggbolaget SRV för cirka 22,7 miljoner euro. Avsikten är att bygga idrottsutrymmen och bostäder.

Stadsstyrelsen avser med sitt förslag att förverkliga den ursprungliga planen, som måste avbrytas i höstas då Helsingfors förvaltningsdomstol hävde stadsfullmäktigebeslutet från 2016. Stadsfullmäktige hade beviljat staden tillstånd att ingå avtal med SRV om projektet.

I slutet av februari, i sista stund, lade Bertel Ekengren in ett bud som enligt honom själv var bättre än konkurrentens. Då ansåg stadens tjänstemän att Ekengrens erbjudande inte var trovärdigt. SRV har för avsikt att betala staden minst 22,7 miljoner euro, Ekengrens erbjudande var 4 miljoner euro högre.

Bunkern byggdes 1972 och utgjorde då ett styckegodslager. Utrymmet på 38 800 kvadratmeter ska i fortsättningen betjäna invånarna i bostadsområdet.

Rättsprocessen har dragit ut på utvecklandet av Bunkern men behovet av motionsutrymmen och en simhall återstår. Uppskattningsvis ska cirka 17 000 personer bo i området i mitten av 2020-talet. Förutom Busholmsbor ska simhallen också betjäna invånare i de övriga delarna av södra och västra Helsingfors.

Idrottshallen förväntas stå färdig 2021, simhallen ett år senare. Enligt projektplanen ska bostäderna utgöra 20 500 våningskvadratmeter.

Det är slutligen Helsingfors stadsfullmäktige som ska godkänna försäljningen av fastigheten och avtalshelheten som hör ihop med Bunkern.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning