Stadsstyrelse gav grönt ljus för affär med Konstsamfundet

I Glaspalatset finns Amos Rex-museet. Bild: HBL-Arkiv/Leif Weckström

Helsingfors stadsstyrelse föreslår för stadsfullmäktige att staden säljer resten av sina aktier i Glaspalatsets fastighetsbolag till Konstsamfundets dotterbolag Mercator Fastigheter Ab.

Helsingfors stad och Konstsamfundet grundade 2014 ett fastighetsbolag Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors. Konstsamfundet äger 69 procent av bolagets aktier medan stadens andel är 31 procent. Konstsamfundet har förköpsrätt på stadens aktier.

Nu har staden och Konstsamfundet kommit överens om att staden säljer aktierna för 33,5 miljoner euro. Staden äger tomten och hyreskontraktet gäller till och med 2075.

Glaspalatset totalrenoverades 2016-2018. I fjol öppnades museet Amos Rex. I Glaspalatsets byggnad verkar flera butiker, caféer och restauranger. Deras hyreskontrakt fortsätter också efter att affären är klar.

Stadsfullmäktige behandlar affären på ett möte i höst.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46