Stadsorkestern väcker döda kvinnor till liv i mångårigt projekt

Uppförandet av Siri Branders Elegie i mars gav försmak inför Helsingfors stadsorkesters mångåriga repertoarprojekt. På bilden ses tonsättaren och djurskyddsrättsaktivisten Brander tillsammans med Constance Ullner och hundar. Bild: Museiverket

Digitaliserade renskrivna noter och särskilda studiedagar för bortglömda tonsättare. Helsingfors stadsorkester går i bräschen för att blåsa liv i historiska kvinnliga tonsättares verk.

Fjorton av det finländska musiklivets centrala aktörer med Helsingfors stadsorkester i spetsen går samman för att lansera ett nytt repertoarprojekt i syfte att ge upprättelse åt historiens förglömda k...