Stadsorkestern satsar på programbladen

Programbladets texter är riktade den publik som kommer till konserten samt dem som använder orkesterns webbsajt.

I HBL:s konsertrecension (24.9) fästes uppmärksamhet vid texterna i Helsingfors stadsorkesters programblad. Enligt recensionen skulle stadsorkestern inte satsa på texterna och deras innehåll. I egenskap av programbladens redaktör vill jag korrigera sådana felaktiga slutsatser som texten kanske har väckt.

Helsingfors stadsorkester satsar mycket på sina programblad och på att producera dem. Texterna i programbladen skrivs av den klassiska musikens sakkunniga med tillhörande kompetens. De har en musikvetenskaplig utbildning, har en egen konstnärlig verksamhet och har en bred erfarenhet av området. De verk- och artistpresentationer som varje vecka trycks i programbladet trycks på tre språk: finska, svenska och i förkortad version på engelska. Programbladet delas gratis ut åt konsertpubliken. Texterna och deras översättningar publiceras dessutom på orkesterns webbsajt: www.helsingforsstadsorkester.fi.

Programbladets texter är riktade den publik som kommer till konserten samt dem som använder orkesterns webbsajt. Texterna ger bakgrunds- och tilläggsinformation om varje konserts program och artister. Helsingfors stadsorkesters konserter har en bred lyssnarskara. I publiken och i programbladets läsekrets finner man såväl personer som för första gången gästar Musikhuset som personer som är musikens professionella – och alla andra som ryms däremellan. Vår ambition är att varje vecka presentera slagkraftiga och fräscha programbladstexter, texter vilka inte skapar en mur mellan lyssnare och musik utan ger konsertbesökarna intressanta ting att ta fasta på.

Inte endast programbladet ger bakgrund till och informerar om konserten. Man kan också till exempel gå till Lär dig lyssna på klassiskt-webbsajten samt gå till diskussionstillfället Ennakkoluulijat som vissa veckor arrangeras i Musikhusets aula. Programbladet utgör en del av den övergripande konsertupplevelse vi vill erbjuda åt så många helsingforsare som möjligt. Vi uppmanar varmt att alla som är intresserade av musik och vårt konsertutbud gör en egen djupdykning i de framförda verkens värld och historia med hjälp av även till exempel bibliotek och internet.

Marja Istala Kumpunen, kommunikationschef, Helsingfors stadsorkester

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning