Stadsodling åt alla!

Få saker i livet är så entydigt positiva som möjligheten att få sköta en trädgård. Just därför har koloniträdgårdar, odlingslotter och lådor för odling i parker och gårdar en viktig roll som konkreta vardagsutopier i städerna. Också möjligheten till utfärder till närbelägna svamp- och bärskogar skapar gemenskap och hjälper oss att upprätthålla en levande kontakt med naturen och årstidernas växling. I den nordiska traditionen har dessutom jordkällaren alltid varit grunden för god mat som är fri från den globala ekonomins klimatpåverkan och orättvisor.

Jag är därför glad att jag förra onsdagen i gott samarbete med 25 andra fullmäktigeledamöter kunde lämna in en motion om stadsodling. Vårt mål är att alla som bor i Helsingfors ges möjlighet att på högst 15 minuters gångavstånd hemifrån odla någonting och ha tillgång till en egen hylla i en bra jordkällare.

Thomas Wallgren, professor, SDP, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning