Vapaavuori: Är regeringen korkad?

Knappt ett gott ord sades när Helsingforspolitikerna diskuterade den förestående landskaps- och vårdreformen. – Är regeringen korkad? dundrade borgmästare Jan Vapaavuori.

Jan Vapaavuori, nationell frontfigur i kampen mot tidernas största förvaltningsreform, lyckades ytterligare skruva till det när han på onsdagskvällen talade inför stadsfullmäktige.

– Det är bara i Strömsö som regeringar kan lyckas med detta, sade han efter att ha med flera olika sätt beskrivit landets ledning som inkompetent.

Strömsö är ett teveprogram där de mest invecklade hobbyprojekt framstår som rena rama barnleken.

Borgmästarens allt skarpare kritik riktas mot hans eget parti Samlingspartiet, som med Centern vill arrangera landskapsval i oktober och att vårdreformen gäller från nästa år.

Som Jan Vapaavuori ser det hotar reformen ruinera de stora städernas ekonomi och på köpet skapas en demokratisvacka.

– Beslut som berör stadsborna ska fattas nära dem. Den föreslagna modellen med landskapsfullmäktigen är tvärtom och det är emot alla internationella trender.

Så vad har Helsingfors utlåtande till regeringens vård- och landskapsreformen för betydelse?

– Den här affären är inte alls klappad och klar, sade Jan Vapaavuori.

Borgmästaren talade i nästan 25 minuter. Stadsfullmäktige belönade arbetet med applåder, vilket annars aldrig händer.

Helsingfors stadsfullmäktige ger ett utlåtande som ingen bett om. – Oerhört viktig signal, säger majoriteten av politikerna. Bild: Martti Kainulainen

Också följande talare drog ner applåder.

"Kan falla i riksdagen"

Enligt biträdande borgmästare Sanna Vesikansa är regeringen ansvarslös. Också i övrigt höll hon sig till manuset det vill säga förslaget till stadens utlåtande till reformen, och den stil som Vapaavuori talar med.

– Det är möjligt att era barnbarn inte undrar vad ni gjorde när det pysslades med vårdreformen, men jag gissar att maktlösa förtroendevalda i de nya landskapen nog gör det, sade Vesikansa till stadsfullmäktige.

De Grönas gruppordförande Otso Kivekäs menar att reformen stupar i riksdagen om de politiker som också sitter i riksdagen röstar för huvudstaden på Arkadiabacken.

– Och vad ska en landskapsdirektör göra? Sjunga landskapssånger? avrundade Kivekäs.

SDP:s Eveliina Heinäluoma inledde gruppanförandet försonande.

– Vi behöver förnya social- och hälsovården… men det måste ske utifrån stor politisk samstämmighet.

Som SFP ser det verkar regeringen vilja säga till helsingforsarna att de får alltför bra service och att det finns skäl att flytta över delar av resurserna till andra delar av landet. SFP understryker också att de språkliga rättigheterna måste tillgodoses i vård- och landskapsreformen.

− Landskapsreformen utgör en reell risk för att de språkliga rättigheterna ytterligare försvagas. I Nyland finns fortfarande service som fungerar smidigt på båda språken, sade Eva Biaudet som höll SFP:s gruppanförande.

I Helsingfors har man tryggat den svenskspråkiga servicen vid åtminstone tre vårdcentraler.

− Hittills har vi ändå inte fått något svar på vilka lösningar och åtgärder man har tänkt öppna för att trygga den svenskspråkiga servicen för de 134 000 svenskspråkiga i Nyland, sade Biaudet.

"Bättre hälsa, mera vård"

Pekka Puska fick sedan det otacksamma uppdraget att som Centerns representant tala för reformen. Det var inget problem, för som Centern ser det har Helsingfors missförstått alltsammans.

– Kritiken är fel. Allt är enklare när axlarna breddas. Och Helsingfors blir inte av med pengar. Folkhälsan bättras. Vården blir bättre. Reformförslaget är inte perfekt men det är beklagligt att kritikerna nu avsiktligt försöker skrämma stadsborna.

Till slut föreslog Puska att förslaget till stadens utlåtande förkastas. Inga applåder men inte heller burop.

– Reformen är nödvändig, började kulturministern i Sipiläs regering Sampo Terho (Blå) sitt anförande, och påminde sedan fullmäktige att huvudstaden redan gett 19 utlåtanden om det projekt som fyra regeringar under tio års tid försökt driva igenom.

– Detta är märkligt, ingen har bett Helsingfors om ytterligare ett utlåtande, sade Terho.

– Det skulle vara tio tusen gånger märkligare om vi inte skulle ge ett utlåtande, svarade borgmästare Jan Vapaavuori.

– Det här fullmäktigemötet är osakligt, det här är inte ens ett möte utan en pressinformation. Jag avstår från mitt mötesarvode, hör du det; Jan Vapaavuori.

– Inget problem, vi gör något skoj med pengarna, säger borgmästare Vapaavuori till HBL.

Mötesarvodet är 360 euro.

Sampo Terho (Blå) anser att fullmäktiges möte var ett skämt. – Jag avstår från mitt mötesarvode, säger han. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Debatten i stadsfullmäktige avslutades med omröstning klockan 23.05. Det kritiska utlåtandet fick 82 röster av 85.

FAKTA

Helsingfors svar till staten

En reform av stadens social- och hälsovårdstjänster förverkligar också de mål som ställts på landskaps- och vårdsreformen.

Integrationen och digitaliseringen av social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter, och dessa tillhandahålls av många producenter.

Helsingfors omorganiserar bastjänsterna bland annat enligt verksamhetsmodellerna med en central för hälsa och välbefinnande, en familjecentral och mångsidiga servicecentraler.

Användningen av servicesedlar har ökats måttfullt, vilket ökar valfriheten och konkurrensen mellan producenter stegvis.

Staden har monterat ner överlappande tjänster med HNS och integrerat såväl en del av sin egen specialiserade sjukvård som vissa stödtjänster med HNS. Vid sammanslagningarna har det säkerställts att servicekedjorna är sammanhängande och kostnadseffektiviteten har förbättras.

Helsingfors står för över hälften av den elektroniska kommunikationen inom hälsovården i hela landet. Nya datasystemprojektet Apotti ska ytterligare bättra integrationen och tillgängligheten.

Källa: Helsingfors stad

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03