Stadsdirektörer: Lagförslag skapar förvirring om vem som leder under undantagsförhållanden

Stadsdirektörer över hela Finland anser att kommunernas och samkommunernas ansvar och uppgifter inte beaktats tillräckligt i beredningen av ny undantagslag. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Stadsdirektörerna i de 21 största städerna gör tummen ned till förslaget att centralisera ansvaret för beredskapsledningen. Enligt förslaget skulle ledningen för beredskapen inom social- och hälsovården styras om från kommunerna till sjukvårdsdistrikten under undantagsförhållanden.

Ett förslag om att styra om ansvarsfördelningen inom social- och hälsovården då undantagsförhållanden råder har beretts vid Social- och hälsovårdsministeriet i brådskande ordning, men i landets störst...