Stadsdirektörer fortsätter kritisera vårdreformen – efterlyser en vårdreform som utgår från kommuner

Stadsdirektörer från de största städerna anser att städernas möjlighet att växa begränsas om regeringen ger landskapen i uppgift att ta hand om vården. Bild: SPT

Stadsdirektörerna från Finlands 21 största städer skriver i ett gemensamt utlåtande att det finns oroväckande element i det nya regeringsprogrammet.

Stadsdirektörerna i landets 21 största städer fortsätter att såga landskaps- och vårdreformen. De kritiserade också den reform som den förra regeringen försökte driva igenom.

– De bästa och mest kundorienterade lösningarna kräver inte en ny förvaltningsnivå. Problemen med tjänsterna blir inte lösta genom att grunda landskap med flera olika verksamhetsområden eller genom att införa landskapsskatt, skriver stadsdirektörerna i det gemensamma utlåtandet.

Stadsdirektörerna berömmer däremot den nya regeringens bostadspolitik och att regeringen vill öka samarbetet mellan städerna och staten.

Följande städer står bakom utlåtandet: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning