Stadsdirektörer fortsätter kritisera vårdreformen – efterlyser en vårdreform som utgår från kommuner

Stadsdirektörer från de största städerna anser att städernas möjlighet att växa begränsas om regeringen ger landskapen i uppgift att ta hand om vården. Bild: SPT

Stadsdirektörerna från Finlands 21 största städer skriver i ett gemensamt utlåtande att det finns oroväckande element i det nya regeringsprogrammet.

Stadsdirektörerna i landets 21 största städer fortsätter att såga landskaps- och vårdreformen. De kritiserade också den reform som den förra regeringen försökte driva igenom.

– De bästa och mest kundorienterade lösningarna kräver inte en ny förvaltningsnivå. Problemen med tjänsterna blir inte lösta genom att grunda landskap med flera olika verksamhetsområden eller genom att införa landskapsskatt, skriver stadsdirektörerna i det gemensamma utlåtandet.

Stadsdirektörerna berömmer däremot den nya regeringens bostadspolitik och att regeringen vill öka samarbetet mellan städerna och staten.

Följande städer står bakom utlåtandet: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning