Stadsdirektörer förstår Oker-Bloms frustration – påminner om offentlighetslagen

Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom prickades av biträdande justitieombudsmannen för sitt språkbruk i ett e-postmeddelande till en kommuninvånare. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

På Kommunförbundet har man inte varit med om ett liknande klagomål tidigare. Däremot förstår man att biträdande JO beslutat att ge Lovisa stadsdirektör en anmärkning.

Den Lovisabo som sommaren 2018 gjorde ett klagomål om Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms språkbruk i en mejlkorrespondens fick upprättelse när biträdande justitieombudsman prickade stadsdirektören...