Stadsdirektören i Åbo inför terrorårsdagen: Jag hoppas att folk inte utnyttjar den tragiska händelsen

Enligt stadsdirektör Minna Arve kommer Åbo stad inte att uppmärksamma terrordådets årsdag på lördag. – Vi hedrar minnet av offren, men ordnar inga egna evenemang, säger Arve. Bild: Tatu Lertola/SPT

På lördag har det gått exakt ett år sedan knivattacken i Åbo centrum. Åbo stadsdirektör Minna Arve vill att staden ligger lågt i samband med årsdagen.

– Åbo stad kommer inte att uppmärksamma saken officiellt på lördag. Vi hedrar minnet av offren, men ordnar inga egna evenemang, säger Minna Arve.

Det gör däremot den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som planerar att demonstrera på Trätorget i Åbo. Arve är försiktig i sina kommentarer kring NMR:s demonstration.

– Jag hoppas att folk inte utnyttjar den tragiska händelsen till att främja sina egna politiska intressen. Å andra sidan har vi ju yttrande- och församlingsfrihet i Finland, vilket innebär att vi inte kan förbjuda demonstrationen.

Borde inte Åbo stad markera var ni står i frågan?

– Vi kommer fortsättningsvis att jobba för att Åbo är en tolerant och vidsynt stad som främjar integrationen av olika samhällsgrupper. Alla Åbobor ska kunna uppleva att de känner sig delaktiga i det lokala samhället, säger Arve.

Förutom NMR:s demonstration kommer också en demonstration vid namn Åbo utan nazister att arrangeras i Åbo på lördag.

NMR motiverar sin demonstration också med att hovrätten i slutet av månaden ska behandla Polisstyrelsens talan om att förbjuda den nazistiska organisationen.

Terrorhotet fortfarande på samma nivå

Abderrahman Bouanane, som dömts för två mord och åtta mordförsök i terroristiskt syfte i tingsrätten, hade hunnit vara i Finland i över ett år innan han utförde sitt terrordåd. Skyddspolisen (Skypo) hade fått ett förhandstips om att mannen visat intresse för radikal islamism men valde att inte fokusera på honom.

Däremot hade Skypo uppdaterat sin uppskattning av terrorhotet i Finland och höjt hotnivån till nivå två på en fyragradig skala i juni 2017, alltså två månader tidigare.

– Attacken i Åbo kom tyvärr inte som någon överraskning för Skyddspolisen, säger biträdande chef Seppo Ruotsalainen vid Skypo i ett e-postmeddelande till nyhetsbyrån SPT.

Samma bedömning av terrorhotet i Finland gäller fortfarande.

– Det finns i dagsläget inget som tyder på att hotet skulle minska den närmaste framtiden, säger Ruotsalainen.

Ruotsalainen menar att det som hände i Åbo var ett bevis på att verksamhetsmiljön har förändrats de senaste åren. Som ett exempel på förändringar nämner Ruotsalainen att antalet så kallade målpersoner fördubblats på några år. Med målpersoner avses individer som verkar för terrorism på olika sätt.

– Dessa personers koppling till terrorism är dessutom mer allvarlig och mer direkt än tidigare.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning