Stadsdirektör Viljanen förstår inte kritiken av personalpolitiken

Vandas färska stadsdirektör Ritva Viljanen tycker att förhandlingsklimatet i Vanda är gott och har svårt att förstå fackets kritik. Bild: Richard Nordgren

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen är överraskad över kritiken från fackligt håll. – Vi har en väl utvecklad förhandlingskultur i staden och nolltolerans mot trakasserier, säger hon.

Enligt de undersökningar som årligen görs om läget i olika kommuner klarar sig Vanda bra i en jämförelse av arbetsgemenskaper och atmosfär på arbetsplatserna. Det påpekar Vandas färska stadsdirektör Ritva Viljanen. Hon säger sig redan under sin tid i Helsingfors ha lagt märke till den goda atmosfären i Vanda.

Att facket trots det kommer med kritik har Viljanen svårt att förstå. Till exempel finns de olika avtalen på stadens vårdcentraler under en övergångstid. Alla nya avtal skrivs så att den halva timmen för lunch läggs till, helt enligt avtal mellan centralorganisationerna, uppger hon.

– Här i Vanda har vi valt att inte riva upp de gamla avtalen där lunchtiden är inkluderad och ersätta dem med nya. Det har man gjort på många andra håll, säger Viljanen.

Hon vill inte heller tala om någon massflykt av vårdpersonal. En del av dem som slutat har blivit pensionerade, men överlag är 30 personer av en vårdpersonal på totalt 3 000 inte speciellt många, anser hon.

Vanda betalar inte heller sämre löner än andra kommuner inom någon sektor, lönerna är baserade på kollektivavtal, enligt stadsdirektören.

– Inom den offentliga sektorn är vi varken den som betalar bäst eller den som betalar sämst, men vi kan inte börja tävla med privata företag då det gäller lönerna.

Vad byggnadstillsynen beträffar har Vanda nu lyckats besätta alla öppna tjänster och läget har enligt Viljanen normaliserats. Att det under en period rådde brist på personal tillskriver hon det livliga byggandet i huvudstadsregionen, ett byggande som nu håller på att mattas av.

Stadsdirektören konstaterar att kritiken mot att personer med samma arbetsuppgifter fått olika lön om den formella kompetensen saknats, är en problematik som varit gemensam för många kommuner. Det fanns oklarheter då avtalen ändrades, men nu håller kommunen på och korrigerar de löner som varit för låga.

– Utgångspunkten är att den som väljer att jobba för Vanda stad vet att den kommer till en bra arbetsplats. Vi har en nolltolerans mot trakasserier och klart program för vi ska agera om vi misstänker mobbning eller trakasseri, säger hon.

Ritva Viljanen anser att diskussionsklimatet och förhandlingskulturen i Vanda är väl utvecklade. Ställda frågor får svar. Men för att diskutera och komma någon vart krävs kompromissvilja och god vilja från alla parter, understryker hon.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning