Stadscyklarna har en bra säsong bakom sig

Nästa år öppnar 88 nya stationer och 880 nya cyklar tas i bruk i Helsingfors. I Esbo fortsätter servicen som i år. Bild: Lauri Eriksson/HRT

Cykelsäsongen är över och de gula stadscyklarna plockas i dag bort till vintern. Nästa år öppnar nya stationer i östra och norra Helsingfors.

Då stadscyklarna lanserades 2016 blev de snabbt en succé och över 10 000 stadsbor registrerade sig. Årets säsong, som är den tredje i rad, fick närmare 50 000 stadsbor att köpa tillgång till cykeln för hela säsongen.

– Det är fantastiskt att cykeln blivit en så populär del av kollektivtrafiken. I år gjordes närmare tre miljoner resor med cyklarna, säger projektchefen Samuli Mäkinen vid Helsingforsregionens trafik HRT.

Populariteten har delvis överraskat staden. I Helsingfors görs i medeltal nio resor per cykel per dag. Det är betydligt fler än i andra städer utomlands där antalet resor ligger kring fyra.

Tre miljoner resor

I Helsingfors och Esbo finns i dag 2 550 cyklar. I Esbo togs 70 nya stationer i bruk i maj. Servicen utvidgades till Alberga i augusti där 35 nya stationer öppnade.

Alla stadscyklar användes i medeltal 14–16 gånger per dag under de mest livliga dagarna på sommaren.

Med en cykel gjordes dagligen ungefär nio resor i Helsingfors och i Esbo tre.

Antalet cyklister som registrerat sig för hela säsongen var 48 500, veckoanvändare 6 300 och dagliga användare kring 15 000.

79 procent använde cykeln för fritidsresor, 56 procent för arbetsresor och 55 procent till att uträtta små ärenden.

Största delen, 35 procent, använde cykeln 2–4 gånger i veckan, 26 procent 1–3 gånger i månaden, 15 procent en gång om dagen och 8 procent flera gånger per dag.

Nästa år öppnar 88 nya stationer och 880 nya cyklar tas i bruk. De exakta platserna publiceras vid årsskiftet. Säsongen börjar den 1 april 2019.

Enligt Tarja Jääskeläinen, sakkunnig vid HRT, beror det främst på att cyklarna är lättillgängliga.

– Det går snabbt att röra sig med en stadscykel, och de är lätta att spontant låna och lämna. Den här sommaren har vädret dessutom gynnat cyklisterna, säger hon.

Enligt Jääskeläinen har cyklarna blivit en del av stadsbornas identitet. Många använder dem i stället för att gå, ta spårvagnen eller bussen. Nästan en femtedel uppger att de också ersatt bilresor med cykeln.

Brändö och Degerö får stationer

Cyklarna finns vid 254 stationer i Helsingfors och Esbo. Enligt Samuli Mäkinen är stationerna vid metrostationerna de klart livligaste, både vid Gräsviken, Kampen och Järnvägstorget.

– En populär sträcka att cykla är mellan Tölöviken och Busholmen, längs den så kallade Banan. Vi har också märkt att cyklarna används mest i rusningstid.

Cyklarna används främst av stadsborna själva, även om några turister hittat dem.

– Cyklarna ska vara en del av kollektivtrafiken och inte en turistattraktion, men det är klart att vi gärna får fler turister att använda dem, säger Mäkinen.

Säsongen öppnar igen i april och då ska det finnas nya stationer i östra och norra Helsingfors.

– Brändö, Degerö och Botby får egna stationer, men vi har ännu inga planer på att utvidga till Nordsjö. I norr går stationerna till Åggelby och Sockenbacka.

Den exakta placeringen av de nya stationerna är ännu inte klar.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning