Stadscyklarna kan erövra östra Helsingfors redan nästa sommar

Nästa år ska man kunna ta stadscykel också till östra Helsingfors. Bild: HST/Marie von Bell

Helsingfors stadscykelnät planeras expandera till Sockenbacka och Östra centrum inför sommaren 2019.

Stadscykelnätet ska enligt planerna utvidgas med ungefär 80 stationer och 800 cyklar. Helsingfors stads trafikverk HST godkände stadscykelnätets projektplan på torsdagen. För att bli verklighet kräver projektet ännu stadsstyrelsens godkännande och ett tilldelningsbeslut av HST:s styrelse.

Enligt HST har en expansion av det populära stadscykelnätet önskats både i kundresponsen och i fullmäktigeinitiativ.

I praktiken betyder godkännandet av projektplanen att en mera detaljerad planering kan påbörjas. Bland annat utreder man nu noggrannare var de nya stationerna ska placeras. Enligt den nuvarande planen kommer cykelnätet att nå Sockenbacka i norr och Hertonäs eller Östra centrum i öst.

Den årliga kostnaden för expansionen är högst en miljon euro utöver den befintliga budgeten på 1,295 miljoner euro per år.

– Utbyggnaden kan förverkligas redan inför cykelsäsongen 2019. På grund av utrustningens leveranstid och projektets tidtabell kommer nya stationer antagligen inte att hinna öppna under den pågående säsongen, säger HST:s projektingenjör Samuli Mäkinen.

Den kommande hösten genomförs en enkät där stadsborna får föreslå hur stationerna ska placeras ut.

Enligt Helsingfors stadsstrategi är stadens målsättning att öka på hållbara former av transportmedel. I det har cykling en central roll. Att förena stadscykelnätet med stadens kollektivtrafik stöder Helsingfors vision att vara världsetta i hållbar trafik, skriver HST i ett pressmeddelande.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning