Stadscykelnätet expanderar i väst – Esbo får 1 050 cyklar

Snart fylls gatubilden igen av de granngula stadscyklarna. Säsongsstarten i Helsingfors sker tredje april. I sommar står sammanlagt 2 550 cyklar till huvudstadsregionens förfogande.

Priset för hela säsongen har i år höjts från 25 euro till 30 euro. Veckopriset på 10 euro och dagspriset på 5 euro är desamma som i fjol.

Prishöjningen motiveras med att servicen växer märkbart och därmed ökar också kostnaderna.

– Stadscykelnätet i Esbo växer betydligt och i Helsingfors är säsongen längre. För oss betyder det större kostnader för att driva verksamheten, säger Samuli Mäkinen, som ansvarar för stadscykelnätet vid Helsingfors stads trafikverk (HST).

I år har Helsingfors 150 cykelstationer och 1 500 cyklar. De 10 stationer och 100 cyklar som i fjol var utlånade till Esbo stad för ett pilotprojekt har Helsingfors nu fått tillbaka. De extra stationerna och cyklarna har placerats ut för att förstärka Helsingfors cykelnät i bland annat Tölö, Berghäll och i centrum, berättar Mäkinen.

I Helsingfors börjar säsongen ungefär en månad tidigare än i fjol. Men riktigt alla cykelstationer kommer inte att vara i bruk då säsongen startar 3.4. Helsingforsregionens trafik (HRT) meddelar att svåra väderförhållanden försenar öppnandet av en del stationer.

– Trots att den något försenade våren med all snö och is orsakat lite problem ser läget inför säsongsstarten ändå bra ut, säger Mäkinen.

Utökas i Esbo

För Esbos del startar stadscykelsäsongen i maj. De 10 cykelstationerna som förra sommaren lånades av Helsingfors har nu bytts ut till 70 nya stationer med 700 cyklar. Stationerna kommer att placeras ut i närheten av metrospåret i Mattby, Olars, Hemtans, Ängskulla, Hagalund och i Otnäs.

Fakta

Stadscyklarna i siffror

De fem populäraste cykelstationerna 2017 var:

1. Kampens metrostation

2. Tölöviksgatan

3. Östersjögatan

4. Järnvägsstationen, väst

5. Sörnäs metrostation

Sammanlagt gjordes 1 500 000 resor år 2017.

I genomsnitt gjordes 5,6 resor med en cykel per dag.

34 000 personer använde stadscyklarna.

Totalt åktes 3 400 000 kilometer med stadscyklarna. Det är 84 gånger runt jordklotet.

Den genomsnittliga färdsträckan var 2,2 kilometer.

Källa: Helsingforsregionens trafik

Att stationerna i Esbo placeras vid just västmetron är ett genomtänkt val, enligt Mäkinen.

– Metrostationerna har visat sig vara knutpunkter för stadscykelnätet även i Helsingfors innerstad där trafiken annars också är livlig. Cykelnätet är mest effektivt i områden där det bor mycket människor och där det finns många arbetsplatser.

Senare i sommar öppnas ytterligare 35 stationer med 350 cyklar framför allt i Albergaområdet. Enligt Esbo stad ska stationerna i Alberga öppna senast i juli. Sammanlagt kommer Esbo att ha 1 050 stadscyklar.

Man kan fritt cykla mellan Esbo och Helsingfors eftersom cyklarna hör till samma system i bägge städerna.

Med säsongsbiljetten på 30 euro får man använda stadscyklarna hela säsongen i en halv timmes snuttar. Om en cykelfärd varar längre än en halv timme tas det betalt en euro per 30 minuter. Betalningen sker via HRT:s resekort. Vid fem stationer i Helsingfors centrum kan man också köpa dags- eller veckobiljetter med ett betalkort.

Enligt Mäkinen är det inte uteslutet att stadscykelnätet kunde breda ut sig i norra och östra Helsingfors i framtiden.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00