Stadscykelnätet expanderar i väst – Esbo får 1 050 cyklar

Stadscyklarna i Esbo och Helsingfors ingår i samma helhet. Man kan fritt cykla mellan städerna. Joni Töyräs placerade ut cyklar i Kampen i juni 2017. Bild: Niklas Tallqvist

Snart fylls gatubilden igen av de granngula stadscyklarna. Säsongsstarten i Helsingfors sker tredje april. I sommar står sammanlagt 2 550 cyklar till huvudstadsregionens förfogande.

Priset för hela säsongen har i år höjts från 25 euro till 30 euro. Veckopriset på 10 euro och dagspriset på 5 euro är desamma som i fjol.

Prishöjningen motiveras med att servicen växer märkbart och därmed ökar också kostnaderna.

– Stadscykelnätet i Esbo växer betydligt och i Helsingfors är säsongen längre. För oss betyder det större kostnader för att driva verksamheten, säger Samuli Mäkinen, som ansvarar för stadscykelnätet vid Helsingfors stads trafikverk (HST).

I år har Helsingfors 150 cykelstationer och 1 500 cyklar. De 10 stationer och 100 cyklar som i fjol var utlånade till Esbo stad för ett pilotprojekt har Helsingfors nu fått tillbaka. De extra stationerna och cyklarna har placerats ut för att förstärka Helsingfors cykelnät i bland annat Tölö, Berghäll och i centrum, berättar Mäkinen.

I Helsingfors börjar säsongen ungefär en månad tidigare än i fjol. Men riktigt alla cykelstationer kommer inte att vara i bruk då säsongen startar 3.4. Helsingforsregionens trafik (HRT) meddelar att svåra väderförhållanden försenar öppnandet av en del stationer.

– Trots att den något försenade våren med all snö och is orsakat lite problem ser läget inför säsongsstarten ändå bra ut, säger Mäkinen.

Utökas i Esbo

För Esbos del startar stadscykelsäsongen i maj. De 10 cykelstationerna som förra sommaren lånades av Helsingfors har nu bytts ut till 70 nya stationer med 700 cyklar. Stationerna kommer att placeras ut i närheten av metrospåret i Mattby, Olars, Hemtans, Ängskulla, Hagalund och i Otnäs.

Fakta

Stadscyklarna i siffror

De fem populäraste cykelstationerna 2017 var:

1. Kampens metrostation

2. Tölöviksgatan

3. Östersjögatan

4. Järnvägsstationen, väst

5. Sörnäs metrostation

Sammanlagt gjordes 1 500 000 resor år 2017.

I genomsnitt gjordes 5,6 resor med en cykel per dag.

34 000 personer använde stadscyklarna.

Totalt åktes 3 400 000 kilometer med stadscyklarna. Det är 84 gånger runt jordklotet.

Den genomsnittliga färdsträckan var 2,2 kilometer.

Källa: Helsingforsregionens trafik

Att stationerna i Esbo placeras vid just västmetron är ett genomtänkt val, enligt Mäkinen.

– Metrostationerna har visat sig vara knutpunkter för stadscykelnätet även i Helsingfors innerstad där trafiken annars också är livlig. Cykelnätet är mest effektivt i områden där det bor mycket människor och där det finns många arbetsplatser.

Senare i sommar öppnas ytterligare 35 stationer med 350 cyklar framför allt i Albergaområdet. Enligt Esbo stad ska stationerna i Alberga öppna senast i juli. Sammanlagt kommer Esbo att ha 1 050 stadscyklar.

Man kan fritt cykla mellan Esbo och Helsingfors eftersom cyklarna hör till samma system i bägge städerna.

Med säsongsbiljetten på 30 euro får man använda stadscyklarna hela säsongen i en halv timmes snuttar. Om en cykelfärd varar längre än en halv timme tas det betalt en euro per 30 minuter. Betalningen sker via HRT:s resekort. Vid fem stationer i Helsingfors centrum kan man också köpa dags- eller veckobiljetter med ett betalkort.

Enligt Mäkinen är det inte uteslutet att stadscykelnätet kunde breda ut sig i norra och östra Helsingfors i framtiden.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning