Stadsbors önskan gick i uppfyllelse – södra Helsingfors har en lugnad gata vid havet hela sommaren

Eleanor Cesar och hunden Kaos hoppas att gårdsgatan inte försvinner efter sommaren. Bild: Simone Åbacka

Nu har södra Helsingfors fått sin tillfälliga gata med begränsad biltrafik. Till slutet av augusti kan fotgängare och cyklister röra sig friare än tidigare på Ehrenströmsvägen.

Sedan i måndags får bilister och motorcyklister vara försiktigare än förr på Ehrenströmsvägen i Helsingfors. Cykeltrafiken har tillfälligt flyttats till gatans körfiler och vägstumpen mellan mattbryggan och Café Ursula har blivit gågata.

Bild: HBL

En dag efter öppningen råder en viss förvirring cyklister, bilister och fotgängare emellan.

– Det här är en bra grej! Arrangemangen verkar ändå vara ganska kaotiskt genomförda. Folk vet inte vilken del av gatan som är avsedd för vem, säger Eleanor Cesar som bor i närheten. Hon tror ändå att folk vänjer sig snart och skulle gärna se att arrangemangen blir bestående.

Syftet med de tillfälliga trafikarrangemangen är att minska risken för coronavirussmitta genom att säkerställa att folk kan hålla ett tryggt avstånd till varandra. Dessutom vill man skapa en fridfull omgivning där fotgängare och cyklister tryggt kan röra sig tillsammans. De tillfälliga trafikarrangemangen gäller till den 31 augusti, men kan vid behov avslutas tidigare.

– Bra idé, men det är nog inte alls estetiskt, säger Erika Autio och syftar på de tiotals betonggrisar i gult och rött som ligger utplacerade för att markera området avsett för fotgängare. Längs gatan står rödbruna bänkar utställda.

De tillfälliga trafikarrangemangen längs Ehrenströmsvägen gäller hela sommaren. Bild: Simone Åbacka

Stadsbor önskade

Platsen för försöket valdes efter att stadsbor via sociala medier, genom stadens responstjänst och en appell uttryckt behovet av ökat utrymme för fotgängare vid Brunnsparken. Köerna till glasskioskerna har blivit längre i takt med allt fler soliga sommardagar. Under våren och i juni har det varit livligare än vanligt i området och tidvis har det varit trångt då ivriga fotgängare har promenerat längs stranden.

– Jättepositivt med tanke på fotgängares säkerhet och det är skönt att bli av med det bilrally som brukar pågå här under somrarna, säger Irmeli Aalto.

Irmeli Aalto och Raisa Joutsen är positivt inställda till det nya trafikarrangemanget söder om Brunnsparken. Bild: Simone Åbacka

Enligt henne skulle hela Ehrenströmsvägen få bli en strandboulevard, fredad för fotgängare och cyklister under sommarmånaderna. Hon har själv inte rört sig så mycket i Havshamnen under våren.

Staden följer aktivt upp hur trafikarrangemangen fungerar under sommaren och tar gärna emot respons på webbplatsen Säg din åsikt på adressen kerrokantasi.hel.fi.

Texten är ändrad den 24.6.2020 klockan 15.48. I artikeln stod det tidigare felaktigt att vägavsnittet mellan Kompasstorget och mattbryggan blivit gårdsgata. Vägavsnittet mellan mattbryggan och Café Ursula har blivit gågata och på hela Ehrenströmsvägen är biltrafiken begränsad.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning