Stadsbanan äventyrar Grankullas ekonomi

Grankullas insats måste stå i proportion till stadens storlek och den nytta som Grankullaborna har av banan.

I det nya avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtalet) mellan kommunerna i Helsingforsregionen och staten slås principen om finansieringen av den så kallade stadsbanan mellan Alberga och Köklax fast.

Statens andel av finansieringen är 50 procent, dock högst 137,5 miljoner euro och kommunernas andel 50 procent, dock högst 137,5 miljoner euro. Avtalet innebär att Grankullas andel av finansieringen kommer att röra sig runt 30 miljoner euro. Givet att den preliminära budgeten för projektet håller, vilket inte alls är säkert.

Grankulla, vars totala investeringsbudget per år uppgår till under 10 miljoner euro kommer således att delta i finansieringen av stadsbanan motsvarande 3–4 års investeringar. En utjämningsöverenskommelse mellan huvudstadsregionens kommuner vad gäller investeringar i infrastrukturen hjälper lite på 30 års sikt. Men givet är att stadsbanan kommer att äventyra Grankullas ekonomiska bärkraft och möjligheter att investera i dagvård och skolor de närmaste åren. Investeringar som hör till en kommuns primära uppgifter.

Det finns en uppenbar risk för att finansieringen av stadsbanan i kombination med de aviserade finansieringsplanerna för social- och hälsovårdsreformen och skatteutjämningen mellan kommunerna kommer att förpassa Grankulla från att ha varit den bäst skötta kommunen i Finland till att stå på randen till att bli en kriskommun.

Stadsbanan som är en förutsättning för det så kallade entimmeståget till Åbo kommer inte heller märkbart att förbättra servicen för Grankullaborna, varför det är ohemult och direkt mot andan i kommunallagen att dränera en enskild kommuns ekonomi på detta vis.

Givetvis skall Grankulla som alla andra kommuner i huvudstadsregionen, tillsammans med staten, bidra till att förverkliga stadsbanan och därmed underlätta användande av kollektivtrafiken. Grankullas insats måste dock stå i proportion till stadens storlek och den nytta som Grankullaborna har av banan.

Johan Johansson, stadsstyrelseledamot (SFP), Grankulla

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning