"Städernas konkurrenskraft har allt större global betydelse"

Huvudstadens nya ansikte. Borgmästare Jan Vapaavuori vill höja profilen på Helsingfors intressebevakning. Till sin hjälp har han bland annat fullmäktigeordförande Tuuli Kousa och biträdande borgmästarna Anni Sinnemäki, Pia Pakarinen och Nasima Razmyar. Bild: Cata Portin

– Man får ha mycket fantasi för att alls hitta någon stadspolitisk dimension i regeringsprogrammet. Den är svårt att hitta, säger Jan Vapaavuori, borgmästare i Helsingfors från och med denna morgon.

Reaktionen på USA:s president Donald Trumps nej till klimatavtalet – där de stora amerikanska städerna, många multinationella företag och folkrörelser satte sig emot Trumps beslut – visar att världens riktning i allt högre grad bestäms av andra nätverk än nationalstaterna, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

– Det återstår att se vilken betydelse det har om USA drar sig ur klimatavtalet, men jag tror att den faktiska betydelsen blir begränsad. Allt mer inflytande finns hos stora städer, stora företag, medborgarorganisationer, konsumentorganisationer och innovativa små företag. Det som alla dessa andra parter gör tillsammans får en större betydelse än vad USA som land gör.

Jan Vapaavuori målar upp en situationsbild där konkurrensen mellan städer och stadsregioner i praktiken är avgörande för konkurrenskraften.

Därför ger han regeringen en känga.

– Skärgårdspolitik och landsbygdspolitik firar jubileer, men stadspolitiken lyser med sin frånvaro, säger Vapaavuori och tycker det är märkligt då den globala verkligheten går i en annan riktning.

Oro för växande stadsområden

– Helsingforsregionen klarar sig nog, men jag är orolig för hur andra växande stadsområden tyglas av landskapsreformen, som Åbo och Tammerfors, säger Vapaavuori, som upprepar sin tidigare hårda kritik mot regeringens landskapsreform då han träffar Politiska journalisters förening på onsdagen.

Att vårdreformen görs med tanke på små kommuners bärkraft anser han är logiskt, men resten av landskapreformen får kritik.

– När resten av världen tar steg mot städernas betydelse flyttar Finland beslut till en landskapsnivå.

Vapaavuori är också mer försiktig än regeringen då det gäller tidtabellen för valfriheten, och påminner om riskerna med att de privata aktörerna är mer förberedda än de offentliga.

Starkare intressebevakning

Vapaavuori, 52, är samlingspartist, hans parti sitter i regeringen, och borgmästaren är i den nya modellen en mer politisk figur än förr.

Men Vapaavuori vädrar sin syn på borgmästarrollen i förhållande till regeringspartiet:

– I Samlingspartiet finns min värdegrund, men i fortsättningen är Helsingfors min arbetsgivare. Jag har alltid varit misstänksam mot en politisk kultur där regeringspartierna förbehållslöst hyllar politiken och oppositionen förbehållslöst skäller. Helsingfors intressen och synpunkter är oberoende av vem som råkar sitta i regeringen.

Vapaavuori anser att Helsingfors är i gott skick, men vill höja profilen på intressebevakningen. Han anser att det behövs stark intressebevakning för ett stadsområde både nationellt och internationellt.

– Även om det ofta sägs att regionerna i Finland är väldigt olika så tenderar de politiska lösningarna kretsa kring att en modell ska passa alla.

Tror inte på Storhelsingfors

Politiska utspel är något som Jan Vapaavuori inte dragit sig för, och det har gällt många olika områden. Han har uttalat sig för en fusionerad huvudstadsregion, för en centrumtunnel i Helsingfors, och inom rikspolitiken har han också sagt att Samlingspartiet inte borde sitta i samma regering som Jussi Halla-aho som på veckoslutet tävlar om att bli Sannfinländarnas partiordförande.

Vapaavuori säger nu att han inte vill göra utspel om saken så här nära Sannfinländarnas partikongress – men tilläger att han inte heller ändrat åsikt om saken.

Ett Storhelsingfors förhåller han sig numera pragmatiskt till.

– Det är inte realistiskt, och därför gäller det att inte lägga mycket energi på sådant som inte är uppnåeligt. Pragmatiskt samarbete mellan städerna förespråkar jag.

Lämnar EIB i dag

Formellt lämnar Vapaavuori sitt jobb på Europeiska investeringsbanken i dag, hans första dag som borgmästare. Det innebär att hans färdigskrivna avskedsbrev förs i ilfart från ett bankfack till EIB:s chef, och Finlands regering får tre månader på sig att hitta en efterträdare.

– Det beror på att det finns ett gentlemannaavtal som går ut å att om det är två år kvar av mandatperioden så får samma land utse en efterträdare. Nu är det två år och tre månader kvar.

Alexander Stubbs (Saml) namn förekommer högst på spekulationslistan, men Vapaavuori tar ingen ställning till efterträdaren. Enligt honom kan personen vara någon som regeringen utnämner på finansministerns förslag och som passar för rollen, vare sig det är en politiker eller någon annan lämplig person. Parti spelar heller inte någon roll, säger Vapaavuori, som själv blev utnämnd av SDP-finansministern Antti Rinne.

Den avgångslön som investeringsbanken betalar till Vapaavuori i tre års tid efter att han slutat har väckt debatt, och Vapaavuori lovade tidigare att skänka pengar till välgörenhet. Vad det blir har han hunnit fundera på, "men öppnar inte upp det ännu".

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning