Städerna öppnar barnens hobbyer trots läkarprotester

Bild: Lehtikuva

Trots skenande smittsiffror väljer huvudstadsregionens stadsdirektörer att igen tillåta hobbyer för barn och unga. Coronagruppens medicinska expert var av annan åsikt och ansåg att den ökade smittspridningen och virusmutationerna borde ha hållit träningshallarna stängda. Statsministern är inte heller glad över beslutet.

Huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp har fattat ett djärvt beslut och valt att igen möjliggöra inomhusfritidsverksamhet för barn och unga under 20 år i städernas lokaler. Hobbyverksamheten har varit stängd sedan slutet av november för att hejda smittspridningen, men tillåts starta igen från och med början av februari.

– Beslutet baserar sig på en helhetsbedömning och för att minska skillnaderna i välbefinnande. Vi har varit bekymrade över att barnen har rört på sig så lite. Samtidigt vi vet att de smittkedjor som kunnat härledas till fritidshobbyer har varit få, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori, då han delger coronasamordningsgruppens uppseendeväckande beslut.

Skärpta inreseregler möjliggjorde

Coronagruppens ordförande Vapaavuori motiverar beslutet med att de skärpta inresereglerna gör att det finns förutsättningar att luckra upp begränsningarna så att de inte drabbar barnen. Samtidigt uppmanar Vapaavuori idrottsorganisationerna till största försiktighet:

– Organisationerna har ett ytterst stort ansvar och vi kan med kort varsel ompröva vårt beslut, varnar Vapaavuori.

Det är den regelbundna hobbyverksamheten inomhus som nu kan öppna men i begränsad form. Skoleleverna måste till exempel fortsättningsvis ha sina gymnastiklektioner utomhus eller i den egna skolans lokaler.

Barngrupperna får inte blandas och deltagarna måste hålla säkerhetsavstånd till varandra. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar minst två meters säkerhetsavstånd mellan personer, och den rekommendationen bör följas.

– Närkontakt får inte ske. I stora hallar kan flera grupper öva samtidigt, men det måste ske så att grupperna inte är i kontakt med varandra. Omklädningsrum får användas endast då det är nödvändigt, deklarerar Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Ifall någon bryter mot säkerhetsanvisningarna kan påföljden bli att lokalen avbokas eller verksamheten avbryts.

Matcher, tävlingar, turneringar, uppvisningar och andra evenemang är fortfarande inte tillåtna.

Hobbygruppen har en fast sammansättning och deltagandet baserar sig på förhandsanmälan. Lokalerna öppnas endast för reserverade turer, inte för fritt bruk.

I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén.

Ledarna och 12 år fyllda deltagare ska använda munskydd om inte personen har ett hälsomässigt hinder för att använda munskydd. Munskydd ska användas hela tiden förutom under själva idrottsprestationen.

Verksamheten genomförs på ett sätt där man undviker närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.

Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt med varandra.

Verksamhetsanordnaren ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna och för att övervaka övriga anvisningar.

Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till absolut nödvändigt bruk.

Föräldrar och andra följeslagare får inte komma in i träningslokalen. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Stadsdirektören i Vanda, Ritva Viljanen, motiverar beslutet med att man i kommunerna redan ser att beslutet att stänga ner hobbyverksamheten har lett till psykisk ohälsa:

– Vissa barn har till och med avbrutit sin skolgång och vi har sett att begränsningarna har lett till förvärrade neuropsykologiska problem och passivering, säger Viljanen.

Alla barn deltar inte i idrottsträningar. Jan Vapaavuori, vilken är din hälsning till de elever och deras familjer, som kanske blir satta i karantän som en följd av att något barn i klassen via fotbolls- eller ishockeyträningar hämtar in smittan i klassen?

– Risken för att barn smittas då de träffas under kontrollerade former i samband med träningar är betydligt lägre än om de träffas under okontrollerade former på fritiden, säger Vapaavuori.

Chefsöverläkaren kördes över

De tre stadsdirektörerna: Vapaavuori, Mäkelä och Viljanen var alla av samma åsikt och beslutade starta hobbyerna igen. Men den medicinska experten i samordningsgruppen, chefsöverläkaren Markku Mäkijärvi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, var av diametralt motsatt åsikt.

– Epidemin håller på och eskalerar igen. Vi hade velat hålla fast vid begränsningarna, men det fanns andra synpunkter i gruppen. Kommunerna har bestämmanderätt i frågan och de använde sig av den, säger Mäkijärvi.

Mäkijärvi försökte förgäves få de tre stora huvudstadskommunernas ledare att inte luckra upp restriktionerna och motiverade det med det allt sämre smittläget, epidemiologiska prognoser och hotet som de nya muterade virusvarianterna utgör.

– Föräldrar och barn kan förstås också själva fatta egna beslut om barnen ska delta i hobbyverksamheten eller låta bli. Och ifall man väljer att delta i träningarna är det synnerligen viktigt att man följer säkerhetsföreskrifterna till punkt och pricka, säger Mäkijärvi.

Marin: Inte läge att luckra upp

Statsminister Sanna Marin (SDP) lät inte glad då hon på onsdagskvällen anlände till ständerhuset för att leda regeringens coronaöverläggningar och tillfrågades om huvudstadskommunernas färska beslut. Marin sade att de nya virusmutationerna gör att det nu inte är läge att luckra upp rekommendationerna. Hon sade också att Finland snart kan komma att befinna sig på den nyinförda nivå två, på regeringens smittskala, vilket bäddar för ytterligare restriktioner.

Centerordföranden, tillika forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, var inte lika fördömande då hon kommenterade beslutet att starta hobbyerna.

– Situationen är allvarlig och jag vet att huvudstadsregionen är medveten om sitt ansvar. Det är skäl att följa med vad som sker och hur ansvarsfullt fritidsverksamheten öppnas, sade Saarikko då hon anlände till förhandlingarna.

Coronasamordningsgruppen beslutade också starta upp ungdomsarbete utomhus för att förebygga utslagning.

Då musik- och konstskolornas och idrottsorganisationernas elever och medlemmar nu kan börja träna inomhus ska de ungdomar som riskerar utslagning träffas utomhus i grupper på högst tio personer tillsammans med ungdomsledare. Ungdomsgårdarna hålls fortfarande stängda.

Här kan du läsa direktrapporteringen:

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning