Städerna i huvudstadsregionen säger nej till vårdreformen

Bild: Lehtikuva/Milla Takala

Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla anser att landskaps- och vårdreformen inte ska godkännas i sin nuvarande form.

– Landskaps- och vårdreformen har flera skadliga effekter på ekonomin, tjänsterna och investeringskraften i de växande städerna. Reformen beaktar inte heller huvudstadsregionens särdrag, skriver stadsfullmäktige i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla i sitt gemensamma uttalande.

Städerna anser att reformen, som just nu behandlas i riksdagen, inte når upp till sina mål och att helheten inte ska godkännas i sin nuvarande form.

Vid flera tillfällen har huvudstadsregionen pekat ut och lyft fram olika utmaningar och allvarliga brister i reformen men i förberedningen av reformen har dessa åsikter inte beaktats.

Städerna anser också att reformens konsekvensbedömningar bygger på bristfällig forskning och småskaliga experiment. Enligt städerna ger bedömningarna inte en sanningsenlig bild av reformens effekter i de stora städerna och i huvudstadsregionen.

– Den största förvaltningsreformen under Finlands självständighet beaktar inte den globala trenden där städerna har en betydande roll som drivkraft för landets livskraft och utveckling.

Enligt städerna koncentreras tillväxten och innovationerna till de finska städerna och dessutom skapar städerna välfärd.

– Städernas förmåga att lösa komplicerade utmaningar har byggt på de omfattande befogenheterna. Landskaps- och vårdreformen spjälkar upp befogenheterna och uppdragen till olika förvaltningsnivåer.

Nylands landskap skulle vara enorm jämfört med de övriga landskapen, påpekar städerna.

– Reformen förutsätter en sammanslagning av nuvarande organisationer. Fusionen skulle vara den största som någonsin gjorts i Finland och berör cirka 55 000 personer och en ekonomi på 6 miljarder euro.

Enligt städerna skrotar den jättelika förvaltningsstrukturen de besparningar som uppstått i och med att huvudstadsregionen utvecklat sina tjänster. Enligt flera uppskattningar leder reformen till betydande ekonomiska och operativa risker.

– Hela Finland gynnas av att huvudstadsregionens konkurrenskraft och livskraft försäkras.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning