Städerna går vidare med vårdreformen

Nu har alla de fyra städer som är med om förslaget – Esbo, Vanda, Grankulla och Helsingfors – godkänt vårdmodellen. Bild: Niklas Tallqvist

Nu har också Helsingfors stadsstyrelse godkänt den speciallösning till vårdreform för huvudstadsregionen som stadsdirektörerna lade fram för någon vecka sedan.

Det betyder att stadsstyrelserna i alla de fyra städer som är med om förslaget – Esbo, Vanda, Grankulla och Helsingfors – nu godkänt modellen, och att bollen därmed går vidare till regeringen.

Enligt modellen skulle huvudstadsregionen bilda ett eget vårdområde, och därmed ha en särställning utanför den så kallade landskapsmodellen. Städerna skulle också i fortsättningen kunna producera sina social- och hälsovårdstjänster själva, producera dem i samarbete med varandra eller köpa in tjänsterna. En av kungstankarna i den modell som regeringen lagt fram är förutom att ge landskapen ansvaret för social- och hälsovården en större valfrihet enligt en modell där kommunerna inte längre själva skulle stå som producenter.

Städerna föreslår nu att de i samarbete med statsrådet omgående börjar bereda den lagstiftning som behövs för arrangemanget. Regeringen har i sitt förslag öppnat en möjlighet för att huvudstadsregionen ska få en egen särlösning.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning