Städerna går vidare med vårdreformen

Nu har alla de fyra städer som är med om förslaget – Esbo, Vanda, Grankulla och Helsingfors – godkänt vårdmodellen. Bild: Niklas Tallqvist

Nu har också Helsingfors stadsstyrelse godkänt den speciallösning till vårdreform för huvudstadsregionen som stadsdirektörerna lade fram för någon vecka sedan.

Det betyder att stadsstyrelserna i alla de fyra städer som är med om förslaget – Esbo, Vanda, Grankulla och Helsingfors – nu godkänt modellen, och att bollen därmed går vidare till regeringen.

Enligt modellen skulle huvudstadsregionen bilda ett eget vårdområde, och därmed ha en särställning utanför den så kallade landskapsmodellen. Städerna skulle också i fortsättningen kunna producera sina social- och hälsovårdstjänster själva, producera dem i samarbete med varandra eller köpa in tjänsterna. En av kungstankarna i den modell som regeringen lagt fram är förutom att ge landskapen ansvaret för social- och hälsovården en större valfrihet enligt en modell där kommunerna inte längre själva skulle stå som producenter.

Städerna föreslår nu att de i samarbete med statsrådet omgående börjar bereda den lagstiftning som behövs för arrangemanget. Regeringen har i sitt förslag öppnat en möjlighet för att huvudstadsregionen ska få en egen särlösning.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning