Städer höjer eftisavgiften

Bild: Mostphotos

Avgiften för skolbarnens eftermiddagsverksamhet stiger med en femtedel i Helsingfors. Utbildningsnämnden föreslår att avgiften för heldagsvård ska vara 120 euro i månaden.

Höjningen är ändå inte så dramatisk som befarat – enligt en lagändring som träder i kraft i augusti kan avgifterna rent av fördubblas. På det sättet har regeringen velat öka kommunernas inkomster, men åtminstone de stora städerna i huvudstadsregionen har beslutat sig för mindre höjningar.

I Helsingfors föreslår utbildningsnämnden att avgiften för eftermiddagsvård som slutar klockan 16 höjs från 80 till 100 euro, medan avgiften för vård som slutar klockan 17 höjs från 100 till 120 euro. Avgiftstaket ligger på 160 euro för vård som slutar klockan 16.

I fjol ökade antalet familjer som beviljats sänkt avgift med närmare en tredjedel i Helsingfors. Över 15 procent av familjerna betalade en nedsatt avgift på grund av svårigheter med betalningen.

Enligt utbildningsverkets utredning vill inte heller de organisationer som arrangerar eftermiddagsverksamheten se en alltför stor avgiftshöjning, eftersom de befarar att ett allt större antal familjer då skulle lämna avgiften obetald. Utbildningsverket befarar också att en alltför stor höjning kunde minska antalet barn på eftis, också bland medelinkomsttagarfamiljer eftersom de inte är berättigade till sänkt avgift.

Vanda och Esbo har redan fattat beslut om eftisavgifterna. I Esbo stiger avgiften till 80 respektive 140 euro i månaden och i Vanda till 100 respektive 130 euro i månaden från augusti. I Helsingfors träder höjningarna i kraft först vid årsskiftet. Förslaget ska ännu godkännas av stadsstyrelsen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning