Städer flyttar personal internt – försöker undvika permitteringar

Huvudstadsregionens städer flyttar resurser till social- och hälsovården. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Huvudstadsregionens städer vill undvika permitteringar av personal så länge som det är möjligt. Personal flyttas nu främst till social- och hälsovården samt äldreomsorgen.

I Helsingfors finns i dagsläget inga planer på att permittera personal på grund av coronakrisen. I ett pressmeddelande uppger staden att personalläget varierar, men att behovet inom social- hälsovården har ökat rejält. De av stadens arbetstagare som har erfarenhet och kompetens ska flyttas till den sektor som mest har behov av arbetskraft.

Extra insatser sätts in för att trygga personal inom ungdomsväsendet.

Helsingfors stad uppmanar också personal inom de sektorer som berörs att ta ut sina semestrar.

I Esbo har personal flyttats främst inom social- och hälsovården. Det har gjorts för att garantera servicenivån inom vården och äldreomsorgen.

– Vi har inte flyttat på personal från andra områden till social- och hälsovården utan det har främst handlat om interna arrangemang. Vi har grundat en resurscentral för att i mån av möjlighet kunna ordna andra arbetsuppgifter för de personer som jobbar till exempel inom kultursektorn. Situationen är ändå så ny eftersom vi kom i gång med det här arbetet på måndagen så jag kan inte säga hur det går just nu, säger Esbo stads personaldirektör Kimmo Sarekoski.

Kommunförbundets uppskattar att de finländska kommunernas och städernas ekonomi försämras i år med 1,5 miljard euro.

Kommunförbundet baserar siffran på enkät gjord bland ekonomicheferna i Finlands 24 största städer.

Bland andra har följande städer varslat om eller genomfört samarbetsförhandlingar: Uleåborg, Vasa, Lovisa, Kimitoön, Vichtis, Lojo, Hyvinge och Kuopio.

I Esbo finns för tillfället inga planer på att permittera stadens personal. Arrangemangen med förflyttad personal i Esbo gäller till och med den 13 april.

– Läget är ändå sådant att vi för en del av stadens arbetstagare inte kan garantera jobb efter en eller två veckor. Om det svåra läget fortsätter efter den 13 april så måste vi säkert fundera på vilka åtgärder vi måste vidta, säger Sarekoski.

Resurscentral i Vanda

I Vanda är situationen ganska lik den i Esbo. Mycket av personalresurserna flyttas till social – och hälsovården.

– Förra veckan grundade vi en intern resurscentral som våra personalansvariga koordinerar. Varje område ska meddela till resurscentralen om det finns arbetstagare som inte har jobb. Vi har enheter som vi varit tvungna att stänga, säger Vanda stads personaldirektör Kirsi-Marja Lievonen.

Enligt Lievonen hade 97 av Vanda stads anställda på måndagskvällen uppgett att de är utan arbetsuppgifter och på tisdag var de redan i full färd med att lära sig nya uppgifter.

– Social- och hälsovårdstjänsterna har fått till personal – och inte minst inom äldreomsorgen. Men också inom renhållningen och servicen har det skett förändringar i personalstyrkorna. Vi har utgått från att förflyttningar av personal sker enligt kollektivavtalet inom kommunbranschen, så ger det möjlighet till en förflyttning på åtta veckor. Men det är också möjligt att individuellt komma över ens med arbetstagaren om andra arrangemang.

Vanda stad har inte permitterat personal och enligt Lievonen finns inga planer på det.

– Vi får se läget an, men jag tycker att vi kommit bra i gång och det finns ett intresse hos arbetstagare att förflytta sig till andra uppgifter för en kortare tid, säger Lievonen.

Ser läget an

I Grankulla uppger stadsdirektör Christoffer Masar att staden redan har flyttat på personal och ett arbete pågår hela tiden för att se över arbetsbilder.

– Vi kartlägger just nu var det finns brist på arbete och arbetskraft. Det kommer kontinuerligt nya uppgifter som berör social- och hälsovården och äldreomsorgen. Vi har till exempel flyttat på personal från bildningssektorn till social- och hälsovården. Vi funderar på om skolgångsbiträden kunde börja jobba inom äldreomsorgen.

Inte heller i Grankulla är det aktuellt med permitteringar av personal.

– Men det är klart att vi måste se läget an om den nuvarande situationen fortsätter länge och om det visar sig att vi har personal som vi inte kan sysselsätta, säger Masar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning