Städer är lite som däggdjur – och det har sina nackdelar

Städer är lite som däggdjur – och det har sina följder för bankkontoren.

Det känns som en paradox att banker lägger ner kontor i växande städer (som Aktia i Esbo, se HBL 3.10). Borde det inte vara tvärtom – att fler potentiella kunder i de växande städerna gör det möjligt att åtminstone ha kvar de kontor som redan finns?

Digitaliseringen av bankservicen är förstås den viktigaste orsaken till att kontoren ryker.

Fysikern Geoffrey Wests bok Scale: The Universal Laws of Growth erbjuder en annan kraft som förklaring: den växande staden i sig.

West har tidigare sökt efter matematiska lagbundenheter i biologin. Som en bas för sin egen forskning använder han den schweiziske biologen Max Kleibers lag om däggdjurens metabolism som förenklat säger att metabolismen hos däggdjuren blir effektivare ju större däggdjuret är. Exponenten är konstant, 0,75, och gäller från möss till människor till blåvalar. En dubbelt så stor däggdjursart behöver inte dubbelt så mycket energi för att klara sig, utan bara cirka 1,7 gånger mer.

West överför lagbundenheterna från biologin till städerna. Kan man se likheter?

Det visar sig att samma koppling mellan effektivitet och storlek också gäller i städerna. Stadsborna, företagen och myndigheterna agerar alla på sitt håll med följden att staden också följer en variant av Kleibers lag.

När en stad växer visar det sig att den behöver färre bensinstationer eller bankkontor per invånare för att kunna erbjuda den nödvändiga servicen. En dubbelt så stor stad behöver inte dubbelt så många bensinstationer, utan något färre.

Städerna är enligt West inte riktigt lika effektiva som däggdjuren när de skalas upp. Han räknar med en exponent på 0,85. En fördubbling i invånarantal kräver exempelvis inte en fördubbling av infrastrukturen i en stad, utan kring 1,8 gånger mer.

Och ja, detta gäller också bankkontoren.

I sig skulle förstås inte detta göra att bankkontoren blir färre. Men kombinerat med digitaliseringen av bankverksamheten – som gör att kontorskunderna blir färre – leder den effektivare staden med sina bättre förbindelser till att kontoren över tid koncentreras till några få ställen.

Geoffrey Wests Scale har nyligen utkommit i finsk översättning av Kimmo Pietiläinen (Skaala, förlaget Terra Cognita). På svenska ska boken utkomma på förlaget Volante under 2018.

Tim Johansson Reporter

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning