Stadens tunnel eller byggbolagets bro?

YIT och WSP föreslår en bro för cyklister över spåren på järnvägsstationen i Helsingfors. Bron är billigare att bygga än tunneln som stadens egna planerare skissat på. Alternativen förbryllar politikerna.

HBL berättade för två veckor sedan att den cykeltunnel som ska förena Kajsaniemi med Medborgartorget kostar 26 miljoner euro att bygga. Tunneln har brett stöd i stadsmiljönämnden, men på grund av priset inte så brett att byggandet genast skulle ha godkänts. När politikerna på tisdag samlas för en ny och avgörande diskussion finns på bordet en mycket förmånligare plan.

10 miljoner euro och en snygg bro som sägs vara ganska enkel att bygga mot 26 miljoner euro och en tunnel som kräver omständliga byggarrangemang vid järnvägsstationen. Man skulle tycka att saken är avgjord. Det blir en bro.

Staden är en myndighet med planeringsmonopol. Det är ändå tillåtet och även mer och mer önskvärt med privata initiativ. Många idrottsarenor är exempel på idéer som framgångrikt införlivats i offentliga förvaltningens rullor. Cykelbron verkar ha slängts fram på utvalda politikers eller kanske blott en politikers arbetsbord i sista stund, och offentliggjordes enligt Yle Huvudstadsregionen för en bredare publik bara timmarna innan stadsmiljönämndens möte den 13 februari. Detta är inte särskilt öppet av YIT och WSP och De grönas gruppordförande Otso Kivekäs och vänsterns Silvia Modig har också redan ogillat omkörningsfilen som byggfirmorna försöker ta. Endast nämndens vice ordförande Risto Rautava (Saml) verkar ha kontaktats på förhand. Till Yle säger han:

– De uppgav då att det också finns andra alternativ och frågade mig om de kan offentliggöra sina planer. Jag svarade att självklart kan förslaget lyftas fram, säger Rautava.

Cykelbron, som har sin förebild i berömda Cykelsangen i Köpenhamn, är nu hur som helst med i diskussionen. Enligt biträdande borgmästare Anni Sinnemäki (Gröna) analyseras förslaget av tjänstemännen.

Det är inte första gången som politiker, tjänstemän och stadsbor överraskas av byggbolagen.

I augusti, samtidigt som stadens ledning presenterade de kommande årens ekonomiplan, gick Lemminkäinen och YIT ut med ett förslag till centrumtunnel. Tunneln nämns i stadsstrategin men bedöms i nuläget vara "en väldigt avlägsen sak". Det är uppenbart att byggfirmorna tänker annorlunda.

Dessutom… Esbopolitikerna har fortfarande inte fått se den uppdaterade kostnadskalkylen för västmetrons förlängning. Nya siffror skulle presenteras kring årsskiftet. Esbo betalar merparten av bygget.

Tommy Pohjola Reporter

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03