Staden vill uppbära hyra för Rastis klubbar

Klubbverksamheten i Rastis är hotad eftersom staden vill uppbära hyra för utrymmen. Bild: HBL/Arkiv/Karl Vilhjalmsson

I flera år har Nordsjö lågstadieskola i Helsingfors utnyttjat gymnastiksalen i Rastis för olika elevklubbar på kvällar. Verksamheten är nu hotad eftersom staden kommer att uppbära en hyra för utrymmet.

I över 20 år har olika klubbar varit verksamma i Nordsjö lågstadieskolas gymnastiksal i Rastis. Verksamheten har varit populär bland vuxna och barn.

– Nu har vi fått ett besked om att staden kommer att uppbära en hyra för att vi utnyttjar utrymmet och att det ska alltid finnas en vaktmästare på plats. Det här betyder att vi är tvungna att uppbära en deltagaravgift om klubbarnas verksamhet ska fortsätta, säger Anna Alenius, som är ordförande för Hem och skola i Nordsjö lågstadieskola.

Nu vet man inte inom föräldraföreningen om det finns några utrymmen till förfogande för klubbverksamheten på kvällstid.

– Alla trivs inte på eftis eller ungdomsgården och då har klubbarna på kvällarna fungerat som ett bra komplement för de barn som vill vara i klubb tillsammans med vuxna. Vi har också kunnat erbjuda fritidsverksamhet för de barn som kommer från mindre bemedlade familjer, säger Alenius.

I över 20 år har Svante Sandström frivilligt fungerat som ledare för en innebandyklubb som hade långa traditioner redan då skolan var verksam på Rödstensvägen i Nordsjö. I klubben har både elever och föräldrar deltagit. Sandströms frivilliga insats är på väg att få ett slut.

– Jag har haft nyckel till skolan och sett till att allting är i skick efter att vi slutat spela. Jag har förstått att det är begränsat hur vi kan påverka användningen av utrymmet. Jag har aldrig tagit något arvode för mitt engagemang eftersom vi spelat tillsammans med min son och hans kompisar. Det känns verkligen trist om verksamheten upphör, säger Sandström.

Han påpekar att huset ursprungligen är byggt för att förena alla svenskspråkiga organisationer i Nordsjö under samma tak, och erbjuda ett svenskt rum, där man ostört kan tala svenska också utanför skoltid.

Enligt linjedirektör Niclas Grönholm på Helsingfors stads utbildningsverk har staden utarbetat en plan i enlighet med strategin som går ut på att effektivera användningen av utrymmen. Regelverket har tidigare varit brokigt och i en del skolor har man inte behövt betala någon hyra för verksamheten. Det här bekräftar också Taina Korell på Helsingfors stads kultur- och fritidstjänster som i fjol tog över ansvaret för uthyrningen av gymnastiksalar av utbildningsverket.

– Tidigare har också rektorer haft fria händer att hyra ut utrymmen på kvällstid och veckoslut, men systemet har inte varit rättvist. Nästan alla som hyr utrymmen i skolorna är föreningar eller andra allmännyttiga samfund, som ordnar verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Det finns inga grunder till att någon skulle få utrymmen gratis, säger Korell.

Hyror för skolutrymmen i Helsingfors

Helsingfors stads kultur och fritidstjänster administrerar uthyrningen av 134 skolors gymnastiksalar.

Skolorna delas upp i två kategorier: Skolor där bevakningen sköts av den som reserverar turen eller skolor där motionstjänsterna beställer bevakning för kvällstid. I den första kategorin kan turer reserveras på vardagar mellan klockan 17 och 22 och på veckoslut mellan klockan 9 och 22. I den andra kategorin kan turer bokas på vardagar mellan klockan 17 och 21 samt på veckoslut mellan klockan 9 och 22.

Hyrorna varierar. I en skola där bevakningen sköts av den som hyr utrymmet som är under 400 m2 kostar det 18,70 euro/timme på vardagar och veckoslut. På kvällstid där motionstjänsten ansvarar för bevakningen kostar det på vardagar 29,37 euro/timme och på veckoslut 44,33 euro.

Om utrymmet är större än 400 m2 kostar det med egen bevakning att hyra 25,07 euro/timme på vardagar och veckoslut. Om motionstjänsten står för bevakningen kostar det 35,33 på vardagar och 53,23 euro på veckoslut. På hyran läggs ännu till en mervärdesskatt som är 10 procent för motion och idrott samt 24 procent för möten och annan verksamhet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03