Staden vill skydda ö med lustigt namn utanför Drumsö

När bilden togs 2018 var det så lågt vatten att man kunde gå till ön Inre Hatten utanför Drumsö. Systerön Yttre Hatten ligger lite längre ut. Bild: Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

Yttre Hatten. Så heter en av de öar som Helsingfors stad vill göra om till ett naturskyddsområde.

Söder om Hallonnäs på Drumsö ligger två små öar som fått namnen Inre och Yttre Hatten. På en karta från mitten av 1940-talet omtalades öarna som Hattarna. Och en ännu äldre karta från 1882 talar om Yttrehattar.

Under sitt möte på måndagseftermiddagen godkände Helsingfors stadsstyrelse att föreslå Yttre Hatten till naturskyddsområde. Ansökan kommer nu att skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Idén om att skydda Yttre Hatten, som är 0,4 hektar stor, kommer från lokalföreningen Drumsö-Sällskapet. Föreningen vill värna om det mångsidiga häckande fågelbeståndet så att en 50 meter bred zon, som innefattar både ön och vattnen runt den, är skyddad.

Runt ön brukar det bedrivas fiske och paddlare stiger ibland i land där. Staden är speciellt intresserad av att skydda de tärnor och det par av större strandpipare som häckar på den södra delen av ön. Kolonin av tärnor består av både silver- och fisktärnor. Under 2010-talet har antalet häckande par av den mycket hotade ejdern ökat från högst 10 till 31 par 2019.

Populär ö söder om Brunnsparken

På bilden visas någon av de tre närliggande öarna: antingen Tavelgrundet, Abrahamsholmen eller Yttre Långören. Bild: Helsingfors stad

I samma veva ansöker stadsstyrelsen om att också skydda Yttre Långören. Den två hektar stora ön ligger tre kilometer söderut från Brunnsparken och två kilometer sydväst om Skanslandet.

Också här vill man bevara fågelbeståndet och den mångsidiga växtligheten med en fredad skyddszon. På ön finns över hundra kärlväxter. Den rika floran beror på att ön har många olika biotoper och på att fåglarna göder växtligheten. Särskilt viktiga är växterna dvärgarun, klibbglim, knylhavre och kustarun som hittas på öns strandängar och ängar.

Precis som på Yttre hatten häckar både tärnor och ejdrar på Yttre Långören. Några få par av de starkt hotade arterna vigg och silltrut har häckat på Yttre Långören de senaste åren.

Stadens linje har tidigare varit att bara landstigning är tillåten på ön. Trots det har någon byggt två enkla boningar där. De är olovliga.

Nedskräpning och slitage som besökare orsakar bekymrar också staden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning