Staden vill att Grankullaborna involveras – nu har de fått egen app

Grankulla stad skickar ut korta enkäter via sin app Granidialog. Allt som krävs för att svara är ett klick. Bild: Niklas Tallqvist

Hur ska vi piffa upp elskåp och transformatorer? Nu kan Grankullaborna svara på stadens enkäter med ett enkelt klick.

Den avgiftsfria appen Granidialog ger Grankullas nästan 10 000 invånare en möjlighet att påverka stadens beslutsfattande. Det kan de göra genom att ställa frågor, svara på enkäter och uttrycka sina ås...